Potpišite peticiju za očuvanje Dunava! | WWF

Potpišite peticiju za očuvanje Dunava!Posted on 23 February 2012
Amazon of Europe petition
Amazon of Europe petition
© WWF
WWF sa lokalnim i međunarodnim partnerima pokreće peticiju za očuvanje srca “Evropskog Amazona”. Time želimo da sprečimo da još jedna reka izgubi bitku sa velikim "razvojnim projektom", kao i da zaštita prirode, ekoturizam i održivi razvoj budu prioritet.

Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje” u Srbiji i parku prirode „Kopački rit” u Hrvatskoj, jedinstvenoj ekološkoj celini sa najvrednijim i najočuvanijem poplavnim staništima duž čitavog toka Dunava preti uništavanje. Projekat za sveobuhvatno kanalisanje i regulaciju ovog jedinstvenog područja, trenutno je u Hrtvatskoj na javnoj raspravi, s krajnjim rokom za formalni prigovor od samo nekoliko nedelja. Konačna odluka biće zasnovana na rezultatima studije procene uticaja.

Sudbina i budućnost prirodnog nasleđa Dunava u Srbiji i Hrvatskoj zavise od uticaju uspešne lokalne, ali i međunarodne intervencije! Odluka će poslužiti i kao primer svima ostalima, dobar ili loš: Srbija takođe planira slične projekte duž Dunava, samim tim biće još važnije osigurati interese zaštite prirode.

Podržite akciju za spasavanje “Evropskog Amazona” - potpišite peticiju i pošaljite je dalje.
Kratki formular peticije možete pronaći na stranici www.amazon-of-europe.com

Hvala na pomoći!

Saznajte više informacija o Specijalnom Rezervatu Priirode “Gornje Podunavlje”:

Gornje Podunavlje – veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine, predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, od 2001. godine zaštićeno je kao Specijalni rezervat prirode (SRP). Karakteriše ga izuzetno bogatstvo ornitofaune u kojoj se ističu retke vrste kao što su orao belorepan (Haliaeetus albicilla) i crna roda (Ciconia nigra). Rezervat „Gornje Podunavlje“, u autentičnom ritskom ambijentu, naseljavaju brojne retke vrste kao što su divlja mačka (Felis silvestris), vidra (Lutra lutra) i jazavac, (Meles meles) kao i najveća populacija evropskog jelena (Cervus elaphus) u Srbiji. Guste, gotovo neprohodne ritske šume autohtonih topola i vrba ispresecane brojnim rukavcima i mrtvajama danas su gotovo reliktnog karaktera. Nedavno je u Apatinu ulovljena skoro istrebljena kratkonosa kečiga. Tradicionalni načini upravljanja resursima, kao što je ribarstvo, su do današnjih dana ostali važan izvor prihoda za lokalne zajednice.

Međunarodni značaj SRP „Gornje Podunavlje“ prepoznat je upisivanjem na listu međunarodno značajnih vlažnih područja (tzv. Ramsarskih područja). Zbog izuzetnog bogatstva ornitofaune proglašeno je značajnim područjem za ptice (IBA – Important Bird Area) i odabranim područjem za dnevne leptire (PBA – Prime Butterfly Area), a takođe čini deo ekološke mreže Emerald. SRP Gornje Podunavlje je jedno od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Amazon of Europe petition
Amazon of Europe petition
© WWF Enlarge
Floodplains of the Danube in Croatia, Kopacki Rit.
Floodplains of the Danube in Croatia, Kopacki Rit.
© Mario Romulic Enlarge