Konkurs za dodelu grantova u okviru Programa grantova za zaštićena područja | WWF

Konkurs za dodelu grantova u okviru Programa grantova za zaštićena područjaPosted on 24 January 2018
Logo mreže Parkovi Dinarida
© Leo Burnett
Parkovi Dinarida - mreža zaštićenih područja Dinarida zajedno sa WWF Adria, raspisuju konkurs za dodelu sredstava iz Programa grantova za zaštićena područja.

Program grantova za zaštićena područja  namenjen je upravljačima zaštićenih područja u regionu Dinarskog luka sa ciljem unapređenja odnosa i dijaloga između zaštićenih područja i lokalnih zajednica i stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Projekti u okviru ovog Programa se mogu implementirati na nacionalnom i/ili regionalnom nivou u sledećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Slovenija
Prednost prilikom dodele grantova imaju zaštićena područja - članovi mreže „Parkovi Dinarida“, a pozvani su da se prijave i ostali nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi iz osam država dinarskog regiona.

Cilj Programa grantova za zaštićena područja

Glavni cilj poziva za projektne ideje je izgradnja partnerstva između zaštićenih područja i predstavnika lokalnih zajednica zasnovanog na principima odgovornosti, transparentnosti i participacije.
Specifični ciljevi poziva su:  
  • Unapređenje nivoa saradnje između zaštićenih područja i lokalnih zajednica na prostoru zemalja Dinarskog luka; 
  • Uspostavljanje trajnih struktura/mehanizama za komunikaciju i unapređenje funkcionalnosti postojeće saradnje između nadležnih institucija i civilnog društva u zaštićenom području;
  • Podsticanje proaktivnog pristupa zaštićenim područjima nakon uključivanja predstavnika lokalne zajednice u proces donošenja odluka (planiranje, implementacija, monitoring i evaluacija politika koje utiču na upravljanje zaštićenim područjima).
Prioritetne oblasti za  Program  grantova za zaštićena područja su:
  • Donošenje odluka i uticaj na donošenje odluka
  • Planiranje upravljanja
  • Komunikacija između zaštićenih područja i lokalne zajednice
  • Obrazovanje i saradnja sa lokalnim obrazovnim institucijama i organizacijama
  • Ekonomski razvoj
  • Jednaka prava i mogućnosti
Ukupna vrednost finansijskih sredstava iz Programa grantova  iznosi 100,000.00 EUR.  Minimalni iznos granta/podrške po projektu je 3,000.00 EUR, a maksimalni iznos je 7,000.00 EUR. Svi dostavljeni projekti su dužni da obezbede minimalno sopstveno učešće u iznosu od 30% ukupnog budžeta.
Rok za dostavljanje predloga projekata je 1. mart 2018. godine.  

Svi dokumenti za prijavu dostupni su na internet stranici 
www.parksdinarides.org
 
 
Logo mreže Parkovi Dinarida
© Leo Burnett Enlarge
Tara
© IUCN_Boris Erg Enlarge
Gornje Podunavlje
© Boris Erg Enlarge