Izgradnja skijališta pravi nepopravljivu štetu Nacionalnom parku Pirin | WWF

Izgradnja skijališta pravi nepopravljivu štetu Nacionalnom parku PirinPosted on 31 January 2018
Građani protiv uništavanja Pirina
© Fani Bachvarova
Sofija – Nacionalni park Pirin, upisan na UNESKO listu svetske baštine, jedno od najznačajnijih evropskih centara biodiverziteta, pretrpeo je nepopravljivu štetu izgradnjom i proširenjem ski centra Bansko, pokazuje izveštaj WWF-a. Skijalište, čiju izgradnju je Vlada Bugarske odobrila 2000. godine, dugoročno je ugrozio i ekološku i ekonomsku vrednost Pirina.
 
Vlada Bugarske krajem decembra prošle godine usvojila je dopune postojećeg plana upravljanja Nacionalnim parkom Pirin, kojim je odobrena gradnja na čak 48% njegove površine. Taj potez usledio je nakon što su WWF i koalicija nevladinih organizacija podneli tužbu protiv Vlade Bugarske zbog pokušaja usvajanja novog plana upravljanja Nacionalnim parkom Pirin, koji je predviđao gradnju na 12,5 puta većoj teritoriji u odnosu na trenutno područje i komercijalnu seču šume na gotovo 60%  površine parka.
 
Usvajanje tih izmena mimo očiju javnosti, izazvalo je burne reakcije u vidu masovnih protesta koji su organizovani u više od 20 bugarskih gradova, kao i drugim gradovima širom sveta gde su okupljanja građana organizovana ispred ambasada Bugarske.
 
Proširenje skijališta zarad kratkoročnih materijalnih dobiti već je nanelo štetu Pirinu. Izveštaj WWF-a pokazuje štetan uticaj ski centara na prirodu Pirina i njegovu ekonomsku vrednost. Bugarska vlada ne može da insistira na planovima koji predviđaju da se zona skijališta proširi čak 12 puta, već treba da sluša svoje građane koji apeluju na očuvanje Pirina. Održivi ekonomski razvoj omogućio bi iskorišćavanje potencijala parka na duži period. Turističku ponudu treba proširiti na druge aktivnosti osim skijanja, kako bi one bile dostupne posetiocima i van zimske sezone”, izjavila je direktorka WWF-a u Bugarskoj Veselina Kavrakova.
 
Izveštaj WWF-a pokazuje da bi novi plan upravljanja prouzrokovao nepovratnu štetu ovom nacionalnom dobru, koje se od 1983. godine nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine i jedno je od najbolje očuvanih staništa divljih životinja, pre svega mrkog medveda, sivog vuka i orla. Proširenje ski centra zahtevalo bi seču više od 3 hiljade hektara šume.
 
WWF je utvrdio da su koncesionari u postojećim ski zonama izgradili objekte na 60% većoj teritoriji nego što je bilo predviđeno ugovorom.
 
Istovremeno, predviđanja o ekonomskoj dobiti koja će uslediti nakon proširenja ski zona, zasnivaju se na slabim osnovama. U opštinama obuhvaćenim nacionalnim parkom povećana je nezaposlenost, smanjena populacija, a vrednost imovine drastično je opala, dok se potencijali postojećih objekata nedovoljno iskorišćavaju. Klimatske promene u budućnosti uticaće na količinu padavina, zbog čega će se povećati zavisnost skijališta od veštačkog snega i lokalnih zaliha vode, što će povećati troškove njegovog održavanja.
 
Zbog svega navedenog, WWF predlaže plan koji se zasniva na održivom razvoju Pirina, koji bi obezbedio prihode iz različitih izvora i turističke ponude za aktivnosti tokom cele godine, a ne samo tokom skijaške sezone.
 
Prilika za održivi razvoj Pirina postoji. Umesto što se insistira na štetnom razvijanju skijališta, bugarska Vlada bi trebalo da koristi prirodne vrednosti Pirina i razvija lokalnu ekonomiju na način koji neće praviti nepopravljivu štetu ovom neverovatnom nacionalnom parku. Pozivamo sve strane da se udruže i prihvate budućnost koja čuva Pirin i za buduće generacije”, izjavio je generalni direktor WWF-a Marko Lambertini.
 
Usvajanjem takvog plana, Pirin bi mogao da služi kao primer dobre prakse za održivo upravljanjem planinskim ekosistemima u Bugarskoj i šire. Samo na taj način će njegova prirodna i ekonomska vrednost biti očuvana i za generacije koje dolaze. U suprotnom, Pirin će sa Uneskove liste svetske baštine dospeti na listu u opasnosti.
 
 
Građani protiv uništavanja Pirina
© Fani Bachvarova Enlarge
Građevinske mašine u Nacionalnom parku Pirin
© Yana Barzova Enlarge
Protesti u Bugarskoj
© Fani Bachvarova Enlarge
Proširenje ski centra zahtevalo bi seču više od 3 hiljade hektara šume.
© Цвета Христова Enlarge
Bageri vade kamenje sa dna reke i drveće iz rečnog korita za pravljenje nasipa.
© Yana Barzova Enlarge
Nacionalni park Pirin je na Uneskovoj listi svetske baštine od 1983. godine.
© WWF Enlarge