WWF pobedio u sudskom sporu za zaštitu Nacionalnog parka Pirin | WWF

WWF pobedio u sudskom sporu za zaštitu Nacionalnog parka PirinPosted on 27 April 2018
Proširenje ski centra zahtevalo bi seču više od 3 hiljade hektara šume.
© Fani Bachvarova
WWF i druge nevladine organizacije dobile su sudski spor protiv Vlade Bugarske, koji su pokrenuli kako bi sprečili primenu plana upravljanja Nacionalnim parkom Pirin, a koji je predviđao proširenje područja za izgradnju skijališta i seču šuma.

U martu 2017. godine bugarski ministar životne sredine odlučio je da pre usvajanje spornog plana nije neophodno uraditi procenu uticaja na okolinu. Plan je predviđao gradnju na 12,5 puta većoj teritoriji u odnosu na trenutno područje i komercijalnu seču šume na gotovo 60%  površine parka. Trenutno u parku nije dopuštena komercijalna seča šume.

Odlukom Visokog upravnog suda Bugarske zahteva se od Vlade te zemlje da osigura odgovarajuće procene uticaja na okolinu.  

"Ovo je sjajna vest za Pirin i sve građane koji već četiri meseca izlaze na ulice u više od 20 gradova u Bugarskoj, ali i širom sveta. Ova odluka znači da Vlada sada mora da osigura procenu i spreči sve pretnje po nacionalni park”, izjavila je Katerina Rakovska, stručnjakinja za zaštićena područja u WWF-u u Bugarskoj.

Više od 125.000 ljudi iz celog sveta potpisalo je peticiju WWF-a, pozivajući bugarskog premijera Bojka Borisova da obustavi primenu plana upravljanja Pirinom, sve dok se u njemu ne uklone sporni članovi koji ugrožavaju prirodu i okolinu lokalnih zajednica. WWF je u više navrata upozorio da će plan ugroziti netaknutu prirodu Pirina i njegov status na Uneskovoj listi svetske baštine, a koji je ujedno zaštićen I bugarskim i evropskim zakonodavstvom.

Početkom 2018. godine, izveštaj WWF-a pokazao je da je Nacionalni park Pirin pretrpeo nepopravljivu štetu od izgradnje i širenja skijališta Bansko, čime je dugoročno narušena ekonomska vrednost parka.
 
Proširenje ski centra zahtevalo bi seču više od 3 hiljade hektara šume.
© Fani Bachvarova Enlarge
Bageri vade kamenje sa dna reke i drveće iz rečnog korita za pravljenje nasipa.
© Yana Barzova Enlarge
Građani protiv uništavanja Pirina
© Fani Bachvarova Enlarge