Kampanja za zabranu ribolova kečige proglašena za „Najbolju neprofitnu kampanju 2018“ | WWF

Kampanja za zabranu ribolova kečige proglašena za „Najbolju neprofitnu kampanju 2018“Posted on 07 March 2019
Sterlet ban in Serbia adopted
© WWF Adria

Beograd – WWF Adria jedan je od tri dobitnika nagrade za  „Najbolju neprofitnu kampanju 2018“, a priznanje je dodeljeno za kampanju koju je Svetska organizacija za prirodu sprovela u junu 2018. godine, u okviru koje je tražila zabranu ribolova kečige u Srbiji. Ministarstvo zaštite životne sredine usvojilo je zahtev organizacije i zabrana je na snazi od 1. januara 2019 godine.
 

Nagradu je dodelila Brodoto agencija, specijalizovana za kampanje, dizajn i medije, koja radi sa društveno odgovornim kompanijama i organizacijama u Srbiji i Hrvatskoj. Ceremonija dodele nagrade održana je u okviru „Impakt  Konferencije 2019“ u Beogradu, koja se bavi temom jačanja i ubrzanja investicionog uticaja u Evropi.
 

Kampanja je urađena u saradnji sa Ujedinjenim ribolovcima Srbije i Asocijacijom alasa Srbije, u okviru projekta „Život za dunavske jesetre“ .  Fokus je bio na društvenim mrežama organizacije, sa ciljem informisanja javnosti o štetnostima prekomernog izlova kečige u Srbiji i dobijanja njene podrške za zahtev upućen Ministarstvu zaštite životne sredine. Kampanja je imala dobar medijski odjek, sa preko 100 objava u štampanim, onlajn i elektronskim medijima.
 

Lobiranje za zakonske promene kako bi se zaštitile divlje vrste nemoguće bez podrške javnosti je nemoguće. A da bismo dobili njihovu podršku potrebno je otvoreno razgovarati sa njima, informisati ih o problemu i zajedno pronaći rešenje modernih izazova sa kojima se suočavamo u oblasti zaštite prirode. Jedino tako možemo delovati kao odgovorna zajednica“, izjavila je Milena Dragović iz WWF Adria.

Sterlet ban in Serbia adopted
© WWF Adria Enlarge
Neophodna obnova populacija kečigae
© WWF Adria Enlarge