Istorija WWF | WWF
 
	© WWF
WWF logo
© WWF
Šta danas znače inicijali WWF i kada je njihovo značenje promenjeno?
Kada je osnovan, 1961. godine, WWF je na engleskom jeziku bila skraćenica za World Wildlife Fund ili na srpskom "Svetski fond za zaštitu divljih životinja".

Međutim, kako se organizacija razvijala tokom 70tih i 80tih godina, tako je WWF proširivao delokrug aktivnosti u cilju očuvanja celokupne životne sredine, a ne samo pojedinih vrsta (kao odraz međusobne povezanosti svih živih stvari). Iako smo nastavili da koristimo dobro poznate inicijale, tokom 80tih naš zvaničan naziv je postao "WWF - World Wide Fund for Nature" ili "Svetski fond za prirodu" (izuzev u Severnoj Americi gde je prvobitan naziv zadržan).

Naime, sve češće se u različitim državama i jezicima WWF koristi pod jednostavnim nazivom “WWF” kako bi se izbegle zabune i dvosmislenosti. Za gotovo 5 decenija, WWF je postao jedna od najvećih i najuglednijih nezavisnih svetskih organizacija za očuvanje prirode.

Sa više od 5 miliona pristalica na svih 5 kontinenata, WWF ima predstavništva u više od 90 zemalja i može slobodno da tvrdi da je odigrao ključnu ulogu u razvoju medjunarodnog pokreta za očuvanje prirode.

Počev od 1985. god., WWF je uložio preko milijardu američkih dolara u više od 12,000 projekata.

Svi ovi projekti i aktivnosti igraju važnu ulogu u kampanji čiji je cilj da se zaustavi ubrzana degradacija životne sredine na Zemlji kao i da se podstaknu njeni stanovnici da žive u većoj harmoniji sa prirodom.

Ovaj odeljak objašnjava kako je ova organizacija od male grupe entuzijasta posvećenih divljim životinjama prerasla u globalnu mrežu koja ima podršku ljudi iz svih sfera života, koji, kao i WWF, brinu o dobrobiti naše planete.
The evolution of WWF's famous panda logo 
	© WWF
WWF logo - evolucija
© WWF