Kontakti | WWF

KontaktiZa sva pitanja, predloge i sugestije, obratite nam se na:

WWF - Svetski fond za prirodu
Đure Jakšića 4a, stan 8
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 3033 753
e-mail: serbia@wwfdcp.org


WWF u Srbiji

Duška Dimović
Direktorka

Vesna Maksimović
Asistent na projektu

Sonja Bađura
Programi edukacije

Tijana Stojanović
Komunikacije

Goran Sekuić
Zakoni i politike