Kontakti | WWF

KontaktiZa sva pitanja, predloge i sugestije, obratite nam se na:

WWF - Svetska organizacija za prirodu
Đure Jakšića 4a, stan 8
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 3033 753
e-mail: serbia@wwfadria.org


WWF u Srbiji

Duška Dimović
Direktorka

Vesna Maksimović
Asistent na projektu

Sonja Bađura
Programi edukacije

Goran Sekuić
Zakoni i politike

Tijana Stojanović
Komunikacije

Pavle Popov
Finansije i administracija