Šta znači skraćenica WWF? | WWF

Šta znači skraćenica WWF?Kada je WWF 1961. godine osnovan, inicijali su na engleskom jeziku bili skraćenica za World Wildlife Fund (Svetski fond za zaštitu divljih životinja).

Kako se organizacija tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka razvijala, proširila je svoje aktivnosti u cilju očuvanja prirode, a ne samo pojedinih vrsta. Iako smo nastavili da koristimo dobro poznatu skraćenicu, tokom osamdesetih naš naziv se promenio u „WWF - World Wide Fund for Nature“ (Svetski fond za prirodu). Prvobitni naziv danas se koristi samo u Kanadi i Severnoj Americi.

Međutim, sve češće, u različitim državama i jezicima, World Wide Fund for Nature se koristi pod jedinstvenim nazivom “WWF”, da bi se izbegle zabune i dvosmislenosti.

Tokom pet decenija, WWF je postao jedna od najvećih i najuglednijih nezavisnih svetskih organizacija za zaštitu prirode.

Sa više od pet miliona pristalica na svih pet kontinenata, WWF ima predstavništva u više od 90 zemalja i možemo slobodno da tvrdimo da smo odigrali ključnu ulogu u razvoju međunarodnog pokreta za očuvanje prirode. Počevši od 1985. godine, WWF je uložio više od jedne milijarde američkih dolara u više od 13,000 projekata.

Svi ovi projekti i aktivnosti igraju važnu ulogu u kampanji čiji je cilj da se zaustavi ubrzana degradacija ekosistema na Zemlji, kao i da se podstaknu njeni stanovnici da žive u većoj harmoniji sa prirodom.

WWF je od male grupe entuzijasta posvećenih divljim životinjama prerastao u globalnu mrežu koja ima podršku ljudi iz svih sfera života, koji, kao i WWF, brinu o dobrobiti naše Planete.