Šta znači skraćenica WWF? | WWF

Šta znači skraćenica WWF? rel=
WWF logo - evolucija
© WWF
Kada je osnovan, 1961. godine, WWF je na engleskom jeziku bila skraćenica za World Wildlife Fund ili na srpskom "Svetski fond za zaštitu divljih životinja".

Kako se organizacija razvijala tokom 70tih i 80tih godina, tako je WWF proširivao delokrug aktivnosti u cilju očuvanja celokupne životne sredine, a ne samo pojedinih vrsta (kao odraz međusobne povezanosti svih živih stvari). Iako smo nastavili da koristimo dobro poznate inicijale, tokom 80tih naš zvaničan naziv je postao "WWF - World Wide Fund for Nature" ili "Svetski fond za prirodu" (izuzev u Severnoj Americi gde je prvobitan naziv zadržan).

Sve češće se u različitim državama i jezicima WWF koristi pod jednostavnim nazivom “WWF” kako bi se izbegle zabune i dvosmislenosti. Za gotovo 5 decenija, WWF je postao jedna od najvećih i najuglednijih nezavisnih svetskih organizacija za očuvanje prirode.

Sa više od pet miliona pristalica na svih pet kontinenata, WWF ima predstavništva u više od 90 zemalja i možemo slobodno da tvrdimo da smo odigrali ključnu ulogu u razvoju međunarodnog pokreta za očuvanje prirode. Počevši od 1985. godine, WWF je uložio više od jedne milijarde američkih dolara u više od 13,000 projekata.

Svi ovi projekti i aktivnosti igraju važnu ulogu u kampanji čiji je cilj da se zaustavi ubrzana degradacija ekosistema na Zemlji, kao i da se podstaknu njeni stanovnici da žive u većoj harmoniji sa prirodom.

WWF je od male grupe entuzijasta posvećenih divljim životinjama prerastao u globalnu mrežu koja ima podršku ljudi iz svih sfera života, koji, kao i WWF, brinu o dobrobiti naše planete.