Kontakti | WWF

KontaktiZa sva pitanja, predloge i sugestije, obratite nam se na:

WWF - Svetska organizacija za prirodu
Đure Jakšića 4a, stan 8
11000 Beograd

Tel: +381 (0)11 3033 753
e-mail: serbia@wwfadria.org


WWF u Srbiji

Duška Dimović
Direktorka

Goran Sekulić
Zakoni i politike

Sonja Bađura
Koordinatorka programa obrazovanja

Vesna Maksimović
Koordinatorka projekta

Jovana Dragić May
Koordinatorka projekta

Milena Dragović
Komunikacije

Nenad Šović
Finansije i administracija