Radionice o ekološkoj mreži NATURA 2000 | WWF

Radionice o ekološkoj mreži NATURA 2000Posted on 05 November 2010
„Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU iz oblasti zaštite prirode“
© WWF DCP Serbia
U okviru projekta „Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU iz oblasti zaštite prirode“ tokom oktobra i novembra održane su tri radionice o mreži NATURA 2000 za predstavnike relevatnih sektora.
Cilj radionica bio je informisanje ključnih zainteresovanih strana o konceptu NATURA 2000, kao i radi njihovog uključivanja u sam proces pripeme mreže NATURA 2000 u Crnoj Gori i Srbiji.

Za sektor zaštite prirode, odnosno upravljače zaštićenim područjima održane su dve nacionalne radionice 11. i 12. oktobra u Republickom zavodu za zastitu prirode u Podgorici i 21. i 22. oktobra u Pokrajinksom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu. Regionalna radionica za zainteresovane strane iz sektora poljoprivrede i šumarstva održana je 2. i 3. novembra u Beogradu.
U radionicama su učestvovali predstavnici svih relevantnih institucija iz pomenutih sektora, od relevantnih ministarstava, preko zavoda za zaštitu prirode, upravljača zaštićenim područjima, instituta, do nevladinih organizacija. Učesnici su imali prilike da čuju predavače iz Rumunije i Bugarske, upoznaju sa primerima dobre prakse iz regiona i saznaju kako je proces pripreme ekološke mreže NATURA 2000 tekao u zemljama koje su nove članice EU. Na osnovu rezultata evaluacije radionica, opšte mišljenje učesnika o radinicama je pozitvno.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta civilnog sektora i državnih institucija u oblasti zaštite prirode u Srbiji i u Crnoj Gori u skladu sa pravnim tekovinama Evropske Unije. Projekat realizuje WWF, u saradnji sa Mladi istraživači Srbije i Green Home u toku tri godine od 2009. do 2011. godine, finansira ga Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

„Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU iz oblasti zaštite prirode“
© WWF DCP Serbia Enlarge