Otvorene granice za mrke medvede u Karpatima | WWF

Otvorene granice za mrke medvede u KarpatimaPosted on 25 July 2012
Mrki medved (Ursus arctos)
© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF
Novi projekat WWF-a ima za cilj da zaštiti mrke medvede na rumunskim i ukrajinskim Karpatima održavajući povezanost njihovih staništa. Smanjenjem fragmentacije staništa, rekonstrukcijom migracionih koridora i obezbeđivanjem održivog korišćenja prirodnih resursa, projekat „Otvorene granice za medvede u Karpatima Rumunije i Ukrajine“ će obuhvatiti oblast Maramureš u Rumuniji, a Ivano-Frankivsk i Zakarpatsku oblast u Ukrajini.

Osnovni uslovi za opstanak mrkih medveda su mogućnost pronalaska dovoljno hrane, mesta za odmor, parenje, mogućnost neometanog kretanja i, poslednje ali ne najmanje važno, postojanje povoljnih staništa i koridora koji povezuju ova staništa. Kao posledica ljudskih aktivnosti i društveno-ekonomskog razvoja u regionu, staništa su sve više promenjena, ili su uništena ili fragmentisana.

Nedostatak informacija i rezultata sistematskih istraživanja medveda u regionu, može dovesti do daljeg povećanja fragmentacije staništa i migracionih koridora, jer uskoro više neće biti moguće sprovesti efikasne mere za očuvanje. Stoga, postoji hitna potreba da se identifikuju kritična staništa i staništa-koridori koji obezbeđuju njihovu povezanost.

„Ovaj projekat je od suštinskog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti karpatskog regiona, koja je u stalnom opadanju zbog pritiska i fokusa na ekonomske vrednosti umesto na prirodne“, rekao je koordinator projekta Cristian-Remus Papp, WWF Rumunija. „Studije, kao što su one predložene u projektu nikada ranije nisu sprovedene u ovom području“.

Jedna od aktivnosti projekta je hvatanje pet mrkih medveda da im se stave ogrlice što će omogućiti njihovo praćenje pomoću GSM-GPS, kao i infracrvenom kamerom koja je osetljiva na pokrete.
Na kraju projekta, kada se identifikuju migracioni koridori, projektni tim će predložiti niz mera za dugoročno očuvanje mrkih medveda.

Inicirano od strane WWF-a, projekat je finansiran od strane Evropske unije, kroz mađarsko-slovačko-rumunsko-ukrajinsku prekograničnu saradnju 2007-2013. Projekat se realizuje u partnerstvu sa organizacijom RachivEcoTur iz Ukrajine.

Više o projektu

Specifični ciljevi projekta su:

• Evaluacija projektnog područja radi identifikovanja kritičnih staništa, migracionih koridora i potreba za oporavk uništenih ekoloških koridora za populacije medveda na Karpatima, u pograničnom regionu Maramureš, Rumunije i Ukrajine, do 2013;

• Predlaganje i implementacija efikasnih mera za upravljanje prirodnim resursima, na površini od 270.000 hektara, kako bi se pomoglo očuvanje kritično ugroženih staništa i koridora za medvede, ali i održivi razvoj zajednica;

• Razvoj mera za upravljanje osmišljenih tako da pomognu očuvanju medveda, njihovih specifičnih staništa, ali i održivih zajednica;

• Podizanje javne svesti i izgradnja kapaciteta za očuvanje prirodnih vrednosti u graničnoj oblasti Maramureš.
Mrki medved (Ursus arctos)
© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF Enlarge
Brown bear (<i>Ursus arctos</i>) female embracing and taking care of one of her cubs.
Ženka mrkog medveda sa mladuncem
© Sanchez & Lope / WWF Enlarge