Mrki medved nova žrtva krivolova | WWF

Mrki medved nova žrtva krivolovaPosted on 10 September 2012
Bear WWF11621 monitored under WWF Romania project, victim to poaching.
Mrki medved žrtva krivolova
© WWF DCPO

Baja Mare, Rumunija – WWF upozorava da je krivolov i dalje velika pretnja za velike karnivore Rumunije, nakon što je mrki medved (Ursus arctos) koji je bio praćen putem GPS-GSM sistema pronađen mrtav u lovištu koje pripada lokalnom lovačkom udruženju u Maramurešu, u Severnoj Rumuniji. Iako lovčko udruženje nema kvotu za lov mrkih medveda ove godine, medicinski izveštaj koji je izdala sanitarno-veterinarska agencija pokazuje da je medved upucan.

Ovaj medved je prvi od pet mrkih medveda koje prati WWF u okviru projekta „Otvorene granice za medvede u Karpatima Rumunije i Ukrajine“. Pronađeni medved je bio mužjak starosti od oko 6-8 godina i težinom od oko 150kg. Uhvaćen je u Strambu Baiut šumi u junu, i bio je identifikovan po kod imenu WWF11621. Tokom perioda od 2 godine, medved bi WWF-u obezbedio značajne informacije o mestima za ishranu, odmaranje, razmnožavanje i migracionim putevima. Podaci o ovom medvedu su stizali do 30. avgusta 2012. godine.

„Ovaj medved je postao žrtva lošeg sistema upravljanja velikim karnivorima u Rumuniji,“ rekao je Cristian-Remus Papp, koordinator WWF-ovog projekta „Otvorene granice za medvede u Karpatima Rumunije i Ukrajine“.

„Događaj poput ovog trebao bi da predstavlja veliko upozorenje ne samo vlastima koje su odgovorne za upravljanje populacijama mrkog medveda u našoj zemlji, već i Evropskoj Komisiji, s obzirom na značaj ove vrste za biodiverzitet Evrope.“

„Medvedi u našem regionu suočavaju se sa mnogo problema kao posledica fragmentacije staništa. Krivolov ih stavlja pod još veći pritisak i može ugroziti dugoročne mere zaštite ove vrste, kao i stati na put naučnim istraživanjima koja su neophodna kako bi se definisale odgovarajuće mere za njihovu zaštitu“, izjavio je Papp.

Iako su predstavnici WWF-a na vreme javili upravljačima lovišta o smrti medveda, oni nisu odmah obavestili policiju. Po njihovom ugovoru o upravljanju, korisnik lovišta je u obavezi da obezbedi odgovarajuće mere sigurnosti divljim životinjama, i da preduzme sve neophodne mere kako bi sprečio krivolov. Korisnik takođe ima obavezu da preduzme sve neophodne pravne mere kako bi rešio sve slučajeve krivolova koji su otkriveni.

Karpati predstavljaju izuzetno važan region Evrope koji omogućava opstanak zdrave i stabilne populacije mrkog medveda. U šumama ovog regiona pored mrkog medveda prisutne su i populacije vuka (Canis lupus) i risa (Lynx lynx). Na kontinentu gde je 40% sisara pod pretnjom nestanka, Karpati predstavljaju jedan od poslednjih regiona za ponovno naseljavnje velikih karnivora Evrope.

 

Projekat „Otvorene granice za mrke medvede“

Projekat je ključan za očuvanje biodiverziteta u regionu, koji beleži kostantan pad usled brojnih pritisaka i davanja prednosti ekonomskim vrednostima pre nego prirodnim. Projekat takođe ima za cilj razvoj i implementaciju efikasnih metoda upravljanja prirodnim resursima na površini od 270.000 hektara, kako bi se pomoglo očuvanje ključnih staništa i koridora mrkih medveda, i da bi se obezbedio održivi razvoj lokalnih zajednica.

Projekat koji je pokrenuo WWF finansira Evropska Unija, kroz Prekogranični program saradnje Mađarske, Slovačke, Rumunije i Ukrajine u periodu 2007-2013. godine. Projekat je implementiran u saranji sa ukrajinskom organizacijom RachivEcoTur.

Bear WWF11621 monitored under WWF Romania project, victim to poaching.
Mrki medved žrtva krivolova
© WWF DCPO Enlarge