Konferencija "Parkovi Dinarskog luka“ u Banja Luci | WWF

Konferencija "Parkovi Dinarskog luka“ u Banja LuciPosted on 19 November 2012
Parkovi Dinarskog luka
© Leo Burnett
WWF Mediteranski program organizovao je konferenciju za osobe koje su zaposlene u zaštićenim područjima, posebno u parkovima prirode i u nacionalnim parkovima regije dinarskog luka.

Petodnevna konferencija počinje 19. novembra i predstavlja deo regionalnog projekta "Parkovi Dinarskog luka", koji uključuje: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo*, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Sloveniju. Projekat je započet u januaru 2012. godine i razdoblju od naredne tri godine ima za cilj da stvori mrežu zaštićenih područja, održi i ojača političku volju za regionalnom komunikacijom, kao i da unapredi i ustali saradnju među zemljama dinarskog luka.

Glavni ciljevi projekta su: stvaranje vitalne, aktivne regionalne mreže agencija i saradnika odgovornih za upravljanje zaštićenim područjima; izgradnja kapaciteta u zaštićenim područjima; izgradnja brenda “Parkovi Dinaridi”, koji će biti prepoznatljiv u regiji, Europi i u svetu. WWF je započeo edukaciju zaposlenih na zaštićenim područjima, koja će ih detaljnije upoznati sa sledećim temama: klimatske promene, vrednosti i dobrobiti zaštićenih područja, održivi turizam i zaštićena područja u kontekstu Evropske unije.

Glavne teme konferencije su:
- dobrobiti zaštićenih područja,
- održivi turizam,
- klimatske promene,
- zaštićena područja u kontekstu Evropske unije.


Osim glavnih govornika, posetioci konferencije imaće priliku da čuju i dobitnicu Nobelove nagrade, gđu. Lučku Kajfež Bogataj, koja će održati prezentaciju na temu klimatskih promena i njihovog uticaja na zaštićena područja, prirodu i životnu sredinu.

G. Nigel Dudley održaće predavanje o vrednostima i benefitima koje zaštićena područja imaju za regiju, dok će gđa. Erika Stanciu sa učesnicima konferencije podeliti svoje znanje o zaštićenim područjima u kontekstu Evropske unije.

*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status, te u skladu sa UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.