Poziv za WWF volontere za "Arctic Home" kampanju | WWF

Poziv za WWF volontere za "Arctic Home" kampanjuPosted on 10 January 2013
Polar bear cubs.
Polarni medvedi na Arktiku su na ivici izumiranja.
© NPI
Pozivamo sve zainteresovane osobe da se kao volonteri uključe u veliku svetsku kampanju, „Arctic Home”, koja se bavi edukacijom lokalne populacije o klimatskim promenama i doprinosi očuvanju naše planete.

Nastala kao proizvod saradnje WWF-a i kompanije Coca-Cola, „Arctic Home” je velika globalna kampanja koja za cilj ima da spreči dalje razaranje arktičkih staništa belih medveda, koji su danas na samoj ivici opstanka.

U Srbiji, „Arctic Home” kampanja je okrenuta edukaciji našeg stanovništva o klimatskim promenama i na koje sve načine svakodnevno možemo da utičemo na zaštitu životne sredine, pa indirektno i na sam arktički biodiverzitet i bele medvede. Ujedno, stanje na samom Arktiku indirektno ostavlja posledice i na našu životnu sredinu. Mreža života na našoj planeti je povezana i svi mi svakodnevno utičemo na globalne promene, samo što mnogi od nas toga nisu svesni.

"Arctic Home" se ove godine po prvi put organizuje u Srbiji, stoga je WWF-u potrebna dragocena pomoć svih osoba voljnih da učestvuju kao volonteri. Klimatske promene su prisutne svuda oko nas i samo zajedno možemo da odgovorimo na takav izazov.

Zahvaljujemo se svim angažovanim ljubiteljima prirode, svima koji nam individualno ili u saradnji sa nama pomažu u borbi protiv klimatskih promena.  Samo zajedno možemo da promenimo stvari. 

Sve detalje možete da vidite u priloženoj objavi konkursa za volontere. 

Hvala vam na podršci! 
Polar bear cubs.
Polarni medvedi na Arktiku su na ivici izumiranja.
© NPI Enlarge