Uganda predstavlja prvu šumu na svetu koja će nastati povodom Sata za našu planetu | WWF

Uganda predstavlja prvu šumu na svetu koja će nastati povodom Sata za našu planetuPosted on 14 March 2013
Sat za našu planetu
© Earth Hour
Kampala, Uganda / Singapur: Otpočele su pripreme širom sveta za Sat za našu planetu, dok se u Ugandi, istočnoafričkoj zemlji, povodom ovog svetskog događaja odigrava borba protiv krčenja oko 6,000 hektara šuma na mesečnom nivou. 

WWF organizacija u Ugandi je konstatovala blizu 2 700 hektara degradiranog zemljišta i postavila sebi cilj da kao deo kampanje Sat za našu planetu 2013, to zemljište regeneriše posadivši najmanje 500 000 domaćih vrsta drveća. 

“Ne možemo sebi priuštiti ignorisanje ovako kritične pretnje sa kojom se danas suočavamo. Zato pozivamo sve pojedince, firme, vladine agencije, prijatelje i članove porodica da nam se pridruže u stvaranju ovog novog prirodnog blaga Ugande”, rekao je Dejvid Duli, direktor kancelarije WWF organizacije u Ugandi.

Ovaj poziv je dopro I do biznismena, državnih službenika i pojedinaca koji su prihvatili izazov, koji je postavio WWF u Ugandi radi postizanja cilja za Sat za našu planetu 2013. Vodeće u ovom projektu su Osnivačka Banka u Ugandi, koja se već angažovala da posadi oko 250,000 stabala drveća i državni ministar za životnu sredinu i vodne resurse Ugande, koji se lično založio u zasađivanju 1 000 sadnica.

“Sat za našu planetu predstavlja udruživanje više stotina miliona ljudi u 152 države širom sveta, koji se obraćaju širem auditorijumu o izazovima klimatskih promena. To nam govori da samo zajedničkim radom možemo dostići održivu budućnost”, rekao je Endi Ridli, direktor i jedan od osnivača Sata za planetu.

Ova inicijativa sađenja drveća je samo jedna od hiljadu “Hoću, ako i ti hoćeš” akcija Sata za našu planetu, koje se odvijaju širom sveta. “Hoću, ako i ti hoćeš” je kampanja koja podstiče sve ljude da se uključe u akcije koje pomažu životnoj sredini i nakon Sata za planetu. Oko 10 000 izazova je postavljeno na sajtu YouTube/Sat za našu planetu prošle godine, koji je naveo više od 4,6 miliona ljudi da uzajamno dejstvuju u rešavanju tih izazova, a već 200 000 je prihvatilo donošenje platforme.

Ovi postupci mogu biti jednostavne promene životnih navika ili postupaka koji dovode do političkih promena i mogu iziskivati postupke 10 ljudi ili 10 000 ljudi. „Hoću, ako i ti hoćeš” omogućuje svima, od deteta u učionici do predsednika države, da inspirišu prijatelje, kolege i zajednicu time što će sa njima podeliti volju da pomognu planeti i zaštite je.

Šuma Sata za planetu u Ugandi je drugi veći proizvod proizašao iz kampanje „Hoću, ako i ti hoćeš”. Ruski Parlament je u decembru doneo punosnažni zakon o zaštiti obalnih mora od naftnog zagađenja, nakon što je Državnoj Dumi uspešno predstavljena peticija sa 122,000 potpisa, prikljupljenih u okviru ove svetske inicijative.

Sat za našu planetu
© Earth Hour Enlarge