Tri nova prekogranična Ramsar područja predložena u Bugarskoj i Rumuniji | WWF

Tri nova prekogranična Ramsar područja predložena u Bugarskoj i RumunijiPosted on 19 April 2013
Belene Island, Bulgaria. Former floodplain forests and wetlands are being restored in the Bulgarian part of the Danube River. The marsh has been reconnected with the river, creating rich feeding, breeding and spawning grounds for fish, flora and fauna.
Ada Belene, Bugarska. U bugarskom delu reke Dunav vrši se restauracija bivših vlažnih staništa i plavnih šuma. Močvara se povezuje sa rekom što stvara izobilje staništa pogodnih za ishranu, razmnožavanje i mrešćenje ribe, kao i povoljne uslove za opstanak drugih vrsta flore i faune.
© Александър Иванов
Ministri zaštite životne sredine Bugarske i Rumunije su zvanično potpisali predlog za uspostavljanje tri nova prekogranična kompleksa vlažnih staništa duž reke Dunav. Ovaj predlog je prirpremio WWF krajem prošle godine. Sekretarijat Ramsarske konvencije o vlažnim staništima će kasnije razmotriti i odobriti osnivanje novih područja.

“Osnivanje novih prekograničnih kompleksa vlažnih staništa – Srebarna-jezero Calarasi, Ada Belene-jezero Suhaia i Ada Ibiša-jezero Bistret – će omogućiti punu zaštitu kolonija ptica koje se hrane i gnezde u Bugarskoj i Rumuniji. Dve države će moći da sprovode koordinisane i kooperativne mere za bolju zaštitu vlažnih staništa i migratornih vrsta ptica, koje se hrane, gnezde, razmnožavaju i prezimljavaju na obe strane reke,” rekla je Laurice Ereifej, rukovodilac WWF programa za zaštitu slatkovodnih ekosistema u centralnoj i istočnoj Evropi.

Monitoring koji je WWF sproveo u poslednje tri godine pokazuje da se kolonije čaplji koje se gnezde na bugarskoj Adi Ibiša hrane u rumunskom jezeru Bistret. Isto važi i za malog vranca i pelikane koji se gnezde na jezeru Srebarna u Bugarskoj a hrane se na jezeru Calarasi u Rumuniji.

“Dve države mogu da rade na zajedničkoj strategiji za upravljanje vlažnim područijima koja će omogućiti punu zaštitu ptičjih vrsta. Bugarska i Rumunija mogu da preduzimaju koordinisane mere tako što će izdati zabrane seče šuma i lova u regionu i tako što neće dozvoliti pristup kolonijama ptica u vreme parenja,” rekao je Ivan Hristov, rukovodilac tima za zaštitu slatkovodnih ekosistema u WWF-Bugarska.

Pred kraj 2012. godine, WWF je pokrenuo studiju o Bistret, Suhaia, Calarasi, Srebarna, Ibiša i Belene područijima u okviru projekta Green Borders finansiranog kroz LIFE+ program Evropske Komisije, da bi predložili prekogranične mere zaštite ptica i uspostavili prekogranične rezervate prirode duž Donjeg Dunava.

Vlažna staništa između ostalog uključuju reke, jezera, bare i plavne šume. Ova staništa spadaju u najvrednije ekosisteme zato što su bogata biodiverzitetom i obezbeđuju usluge ekosistema za čoveka. Vlažna staništa imaju ključnu ulogu u ciklusu voda i obnovi vodnih rezervi, mogu da ublaže poplave, obezbeđuju stanište za ribu i igraju ključnu ulogu u pročišćavanju površinskih voda. Tokom prošlog veka, većina vlažnih staništa u Bugarskoj i Rumuniji je uništena. Njihova zaštita je prioritet WWF-a.

Konvencija o vlažnim staništima je potpisana 2. februara 1971. godine, u iranskom gradu Ramsaru. To je prvi međunarodni sporazum za zaštitu i održivo korišćenje prirodnih resursa. Misija Ramsarske konvencije je očuvanje i mudro korišćenje svih vlažnih staništa kroz lokalne, regionalne i nacionalne aktivnosti i međunarodnu saradnju, kao doprinos održivom razvoju.
Belene Island, Bulgaria. Former floodplain forests and wetlands are being restored in the Bulgarian part of the Danube River. The marsh has been reconnected with the river, creating rich feeding, breeding and spawning grounds for fish, flora and fauna.
Ada Belene, Bugarska. U bugarskom delu reke Dunav vrši se restauracija bivših vlažnih staništa i plavnih šuma. Močvara se povezuje sa rekom što stvara izobilje staništa pogodnih za ishranu, razmnožavanje i mrešćenje ribe, kao i povoljne uslove za opstanak drugih vrsta flore i faune.
© Александър Иванов Enlarge