Gradovi širom sveta ostvaruju izazove iz „Sata za našu planetu" gradeći održivu budućnost za svoje građane | WWF

Gradovi širom sveta ostvaruju izazove iz „Sata za našu planetu" gradeći održivu budućnost za svoje građanePosted on 30 April 2013
Biciklisti u centru Vankuvera
© City of Vancouver
Dok članovi radne grupe UNFCCC (Konvencije Ujedinjenih Nacija o klimatskim promenama) diskutuju o obimu, strukturi i dizajnu novog svetskog sporazuma o klimatskim promenama za 2015. godinu ove nedelje u Bonu, WWF podstiče delegate da prepoznaju ključnu ulogu koju gradovi imaju u transformaciji ka održivoj budućnosti, 100% zasnovanoj na obnovljivim izvorima energije, i da ih uloga gradova inspiriše.

WWF poziva gradove iz 15 zemalja da učestvuju u međunarodno priznatom Izazovu gradova „Sata za našu planetu“ 2014.

"Proces pregovora UN o klimatskim promenama trenutno traži predloge i podršku iz svih sektora društva i sa svih nivoa vlasti kako bi se obogatila osnova za efektivan svetski sporazum 2015. godine i kako bi se značajno pojačale aktivnosti na polju klimatskih promena pre nego što sporazum stupi na snagu“, rekla je Christiana Figueres, izvršni sekretar UNFCCC-a.

„Svako može naći inspiraciju u onome što mnogi gradovi čine kako bi zaustavili emisije i prilagodili se klimatskim promenama. Od ključnog je značaja da se više zna o ovim blistavim primerima kako bi ljudi koji rade u međunarodnim, nacionalnim i poslovnim sferama prepoznali mogućnosti i bili podstaknuti da učine više – i brže – u odgovoru na klimatske promene."

Iako urbano stanovništvo trenutno proizvodi više od 70% globalne emisije CO2, gradovi imaju veliki potencijal za stvaranje uslova koji podržavaju klimatski mudar i održiv način života, dajući priliku čovečanstvu da adekvatno živi u okviru granica naše planete.

WWF-ov Izazov za gradove „Sata za našu planetu“ je osmišljen da bi istakao i nagradio gradove koji su spremni da pruže znatne dugoročne napore u borbi protiv klimatskih promena. Cilj WWF-a je da proširi akciju i pokrene što više gradova koji će polako ali sigurno preći na 100% obnovljive izvore energije.

“Svetu su potrebne neposredne i ambiciozne aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena na svim mogućim nivoima, kako bi izbegli rizike koji neizostavno prate porast globalnih temperatura,” rekao je Jim Leape, generalni direktor WWF-a. “Svetski, obavezujući sporazum o klimatskim promenama je esencijalan, ali gradovi mogu, i igraju, ključnu ulogu u napretku procesa smanjenja emisija gasova staklene bašte.”

Ove godine, 66 gradova iz Kanade, Indije, Italije, Norveške, Švedske i SAD-a je učestvovalo na prvom međunarodnom Izazovu za gradove (Earth Hour City Challenge) i to prijavljivanjem svojih izazova, posvećenosti, izvedbi, planiranih ili ostvarenih aktivnosti, kao i akcionih planova u borbi protiv klimatskih promena. U martu, stručni žiri* je izabrao šest gradova (Vankuver, Nju Delhi, Forli, Oslo, Upsala i San Francisco) za Glavne gradove „Sata za našu planetu“ u svojim zemljama.

Tokom ceremonije dodele nagrada u Malmeu u Švedskoj u martu ove godine, Vankuver je nagrađen titulom Svetske prestonice „Sata za našu planetu“ za 2013. godinu, zbog svojih izvanrednih holističkih i strateških pristupa u rešavanju problema klimatskih promena, pre svega zbog impresivne strategije transporta, snažnih aktivnosti o uticaju hrane i progresivnom energetskom planu.

Gradovi iz 15 zemalja, uključujući šest iz prethodne runde kao i Brazil, Belgiju, Dansku, Finsku, Meksiko, Holandiju, Južnu Koreju i Indoneziju, učestvovaće u sledećem Izazovu za gradove „Sata za našu planetu“, koji će voditi WWF u saradnji sa ICLEI – Lokalne samouprave za održivost (Local Governments for Sustainability) i lutrijom Švedske (Swedish Postcode Lottery).

“Izazov za gradove 'Sata za našu planetu' je jasno pokazao da se svetski nivo ambicije može lako podići uz pomoć ambicioznih lokalnih lidera i akcija. Nacionalne vlasti sada imaju odgovornost da poguraju ovaj potencijal u novi globalni klimatski režim,” rekao je Gino Van Begin, generalni sekretar ICLEI-a, kontakt osoba za lokalne samouprave pri UNFCCC.

Od gradova će biti traženo da registruju svoje podatke na karbonski Klimatski Registar Gradova (carbonn Cities Climate Registry - cCCR), međunarodno priznatu platformu za izveštavanje o dostignućima na polju smanjenja emisija ugljenika kojom upravlja ICLEI, koja će biti otvorena za podnošenje podataka od maja do oktobra 2013. godine. Potom će međunarodni žiri vršiti evaluaciju strategija, a u martu 2014. godine, grad sa najvećim ukupnom ocenom će biti nagrađen titulom Svetske prestonice „Sata za našu planetu“.

*Žiri u Izazovu za gradove “Sata za našu planetu” 2013. je činio:
• Gino van Begin, generalni sekretar ICLEI-a
• Martha Delgado, generalni direktor Sekretarijata “Global Cities Covenant on Climate”
• Amanda Eichel, rukovodilac “Initiatives and City Support, C40 Cities Climate Leadership Group”
• Christiana Figueres, izvršni sekretar UNFCCC-a
• Simon Giles, viši direktor “Intelligent Cities, Accenture Global, Accenture”
• Dan Hoornweg, profesor i Jeff Boyce, Šef odseka za istraživanja, Institut tehnologije Univerziteta Ontario
• Pietro Laureano, arhitekta i urbani planer, konsultant pri UNESCO
• Conor Riffle, direktor “CDP Cities”
Biciklisti u centru Vankuvera
© City of Vancouver Enlarge
Vankuver je nagrađen titulom Svetske prestonice „Sata za našu planetu“ za 2013. godinu.
© Ewa Levau Enlarge