Hutovo blato jedan od najproduktivnijih ekosistema u Bosni i Hercegovini | WWF

Hutovo blato jedan od najproduktivnijih ekosistema u Bosni i HercegoviniPosted on 03 June 2013
Učesnici likovne kolonije, Dan parka prirode Hutovo blato
© WWF
Prepoznavanje vrednosti zaštićenih područja i vrednovanje usluga pojedinih ekosistema postala je jedna od ključnih globalnih tema u zaštiti prirode. Pošto u BiH još uvek ne postoje izrađene procene ni za jedno zaštićeno područje, WWF je povodom Dana Parka prirode Hutovo blato počeo procenu usluga Hutovog blata po metodologiji Protected Area Benefits Assessment Tool (PA-BAT). Prve analize ukazuju da je Park Prirode Hutovo blato jedan od najproduktivnijih ekosistema u BiH i da njegovo očuvanje nije značajno samo za sva živa bića koja od njega zavise, već i za ekonomiju celog regiona.

Ekosistemi Hutovog blata nude celi spektar ekonomsko značajnih usluga od velike važnosti za ljudsku dobrobit i ekonomiju, od podržavanja turizma, poljoprivrede i ribolova, prečišćavanja voda, do ublažavanja prirodnih opasnosti kao što su poplave, koje su samo u 2010. godini prouzrokovale milionske štete.

„Hutovo blato nije poznato samo po svojoj lepoti i obimnoj biološkoj raznovrsnosti koncentrisanoj na dosta malom području, već i po uslugama koje ono pruža lokalnom stanovništvu sve do delte Neretve u Hrvatskoj. Nadamo se da će državna tela uzeti u obzir i te usluge kad se odlučuje o budućnosti Hutovog blata, još posebno u svetlu pretnji preusmeravanjem voda izgradnjom novih hidroelektrana na Gornjim horizontima“, rekao je Nikola Zovko, direktor Parka prirode Hutovo blato.

Radionica po metodologiji PA-BAT bila je organizirana u sklopu WWF-ovog projekta „Parkovi Dinarskog luka“ i treba pomoći institucijama za zaštitu prirode u prikupljanju i upoređivanju informacija o ukupnim dobrobitima različitih zaštićenih područja u nekoj državi.

„Izrada procene vrednosti nekog zaštićenog područja po metodologiji PA-BAT donosi veću povezanost sa zainteresovanim stranima i nudi osnovu za razvoj zaštićenog područja u skladu sa principima održivog razvoja. Metodologija omogućava identifikaciju ekonomskih i socijalnih dobrobiti nekog zaštićenog područja i ekoloških usluga koje ono pruža ljudima koji žive u tom području. Prva iskustva su pokazala da su zainteresovane strane pre svega iznenađene opsegom i kvalitetom usluga koje im pruža neko zaštićeno područje, što se pokazalo i u slučaju Hutovog blata“, dodao je Leon Kebe, vođa projekta „Parkovi Dinarskog luka“ iz WWF-a.

U sklopu programa Dana Parka prirode Hutovo blato predstavljene su aktivnosti u podsticanju eko turizma, pre svega ponuda posmatranja ptica. U saradnji sa udruženjem „Eko Most“ iz Mostara organizovana je umetnička kolonija “Uživajmo u remek delu prirode”, koju su vodili akademski vajar Vladimir Mičković, akademska slikarka Ivona Terzić i profesor vizualnih komunikacija Saša Šantić.

Obeležavanje Dana Parka prirode završeno je izletom brodićima za sve učesnike, izložbom umetničkih radova urađenih na umetničkoj koloniji i završetkom avanuristiške trke – triatlona i dodelom nagrada ispred hotela Karaotok u Hutovom blatu.
Učesnici likovne kolonije, Dan parka prirode Hutovo blato
© WWF Enlarge