Međunarodne NVO i društveni pokreti napuštaju globalni Samit o klimatskim promenama u Varšavi | WWF

Međunarodne NVO i društveni pokreti napuštaju globalni Samit o klimatskim promenama u VaršaviPosted on 21 November 2013
WWF i druge NVO napustaju COP
© Stollmeyer Alice
Globalni Samit o klimatskim promenama u Varšavi, koji je trebalo da bude bitan korak u stvaranju održive budućnosti, na putu je da ne isporuči gotovo nikakve rezultate.

Organizacije i pokreti koji predstavljaju ljude iz čitavog sveta odlučile su da je najbolje rešenje da se dobrovoljno povuku sa Samita o klimatskim promenama u Varšavi. Umesto toga, fokusiraćemo se na mobilisanje ljudi da utiču na svoje vlade da preduzmu ozbiljne korake po pitanju klimatskih promena. Ponašanje mnogih razvijenih zemalja u Varšavi direktno podriva sam UNFCCC , kao važan multilateralni proces koji moramo poštovati ako želimo da utičemo na globalnu klimatsku krizu.

“Prisiljeni smo na ovakvu akciju zato što vlade ove pregovore ne shvataju ozbiljno. Mi ne napuštamo UN proces o klimatskim promenama, već samo varšavski Samit gde su interesi najzagađenijih industrija stavljeni iznad interesa građana sveta”, izjavila je Samanta Smit, rukovodilac odeljenja za Globalnu klimu i Energetsku inicijativu pri WWF-u.

Uz uporedno održane događaje poput “Ugalj & Klimatski samit”, korporativna sponzorstva velikih zagađivača po celom Samitu, predsedništva država (Poljska) koje se uzdaju u ugalj i industriju, kao i nespremnost Japana, Kanade i Australije da UN klimatske procese shvate ozbiljno, integritet razgovora je dodatno ugrožen. U Varšavi nije viđen nikakav pomak u smanjenju emisija, kao ni podrška za adaptaciju na klimatske promene pre 2020. i u ovom smislu predstavlja korak nazad.

Mi kao civilno društvo želimo da sarađujemo sa ministrima i delegacijama koje su spremne da o ovim temama pregovaraju. Međutim, na varšavskom Samitu razvijene zemlje nisu imale gotovo ništa da ponude. Mnoge zemlje u razvoju se takođe bore za potrebe i prava svojih naroda, ali u tome ne uspevaju. Jasno je da ako razvijene zemlje nastave sa ovakvim ponašanjem u naredna dva dana ovi pregovori neće doneti ono što je svetu očajnički potrebno.

Umesto učestvovanja u varšavskim pregovorima fokusiraćemo se na mobilisanje ljudi da utiču na svoje vlade da preduzmu ozbiljne korake po pitanju klimatskih promena. Radićemo na transformaciji energetskih sistema, kao i sistema snadbevanja hranom na nacionalnom i globalnom nivou, ali i na revitalizaciji ekonomskog sistema kako bi se stvorila održiva ekonomija sa niskom emisijom ugljen-dioksida i normalnim životnim uslovima. Mi ćemo raditi na tome da svi ostvare ovu viziju.

ORGANIZACIJE I POKRETI UKLJUČENI U OVO SAOPŠTENJE:
Aksyon Klima Pilipinas
ActionAid
Bolivian Platform on Climate Change
Construyendo Puentes (Latin America)
Friends of the Earth (Europe)
Greenpeace
Ibon International
International Trade Union Confederation
LDC Watch
Oxfam International
Pan African Climate Justice Alliance
Peoples’ Movement on Climate Change (Philippines)
WWF


 
WWF i druge NVO napustaju COP
© Stollmeyer Alice Enlarge
WWF i druge organizacije napustaju COP
© WWF Enlarge
WWF i ostale NVO napustaju COP
© 350.org Enlarge
WWF i ostale NVO napustaju COP
© WWF Enlarge