Lego i WWF započeli saradnju na smanjenju negativnih uticaja na klimu | WWF

Lego i WWF započeli saradnju na smanjenju negativnih uticaja na klimuPosted on 25 December 2013
Lego polarni medved
© Schamis
Danska - LEGO grupa, jedna od najvećih svetskih kompanija za proizvodnju igračaka sklopila je u novembru partnerstvo sa WWF-om u cilju smanjenja negativnog uticaja na klimu. Kompanija se obavezala da će svoje dobavljače usmeriti ka smanjenju negativnih uticaja proizvodnje, a posebno ka smanjenju emisije ugljen-dioksida. Kao deo ovog dogovora, kompanija bi do kraja 2016. godine trebalo da smanji emisije za bar 10% u poređenju sa 2012. godinom, kao i da u potpunosti koristi energiju iz obnovljivih izvora.

"Doživeli smo snažan rast u osam uzastopnih godina, te smo postali svesni uticaja koji ostavljamo na planetu. Ponosni smo što doprinosimo WWF-ovoj viziji korišćenja 100% obnovljivih izvora energije do 2050. godine. WWF je već sada odigrao veliku ulogu u postavljanju naših ciljeva, te nam ukazao na načine kako to možemo postići", istakao je generalni direktor LEGO Grupe, Jørgen Vig Knudstorp.

Samo jedna desetina ukupne emisije ugljen-dioksida koji se odnosi na LEGO proizvode potiče iz procesa koji se odvijaju u LEGO fabrikama, dok preostalih 90% emisije proizilazi iz aktivnosti u lancu snadbevanja poput vađenja sirovina i dorade, distribucije od fabrika do prodavnica širom sveta, itd.
Dokaz da je LEGO na pravo putu ostvarenja ambicije smanjenja emisije ugljen-dioksida je i puštanje u rad priobalne vetroelektrane u Nemačkoj, gde je proizvodnja energije jednaka potrošnji energije 100.000 stambenih zgrada.

"Brze klimatske promene najveća ću prijetnja protiv prirode i ljudskog društva širom sveta. To je ključni fokus WWF-ovog rada na globalnoj nivou. Rad sa kompanijama poput LEGO grupa, koja deli našu zabrinutost, veoma je bitan kako bismo mogli ostvariti našu viziju 100 % obnovljivih izvora energije do 2050. godine“, izjavila je Gite Siberg, direktor WWF-a u Danskoj. „Uz podršku WWF-a, kompanije koje učestvuju u programu Climate Savers od 1999. godine do danas smanjile su svoje emisije CO2 za više od 100 miliona tona. Zbog toga su neophodne promene u korporativnoj praksi kako bi se ostvario stvarni napredak”, dodala je ona.
Lego polarni medved
© Schamis Enlarge
Topljenje leda na polovima kao posledica klimatskih promena
© Win van Passel Enlarge