WWF obeležio Svetski dan vlažnih područja nizom uspešnih projekata na reci Dunav | WWF

WWF obeležio Svetski dan vlažnih područja nizom uspešnih projekata na reci DunavPosted on 02 February 2014
Gornje Podunavlje
© Boris Erg
Beograd - Svetski dan vlažnih područja (Dan Ramsara) obeležava se 2. februara, kako bi se ukazalo na značaj vlažnih područja i podsetilo na neophodnost njihovog očuvanja. Obeležavanje ovog dana datira još od 1971. godine kada je preko 160 država u iranskom gradu Ramsaru potpisalo Konvenciju o močvarama koje su od međunarodnog značaja, posebno kao prebivalište ptica močvarica. Srbija je jedna od zemalja potpisnica Konvencije i u njoj se nalazi 10 ramsarskih područja, ukupne površine preko 60.000 ha.

Zaštita i obnova vlažnih i plavnih područja uz Dunav glavni su fokus aktivnosti WWF-a u regionu. Više od 80% vlažnih staništa nestalo je u proteklih 150 godina regulacijom Dunava radi rečne plovidbe, poljoprivrede i izgradnje hidrocentrala, a sa njima i brojne vrste biljaka i životinja. Nestankom plavnih područja znatno su smanjene i brojne usluge ekosistema kao što su odbrana od poplava, obezbeđivanje prirodnih resursa ili prečišćavanje vode. Stoga je WWF, u partnerstvu s brojnim institucijama i organizacijama, pokrenuo inicijativu u cilju obnovljanja plavnih područja duž Dunava.

“Tokom proteklih godina, WWF u saradnji sa JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode aktivno radi na projektu restauracije vlažnih staništa u Specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje. Ovaj lokalitet je deo budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav” koji predstavlja najznačajnije vlažno područje u srednjem toku Dunava. Neophodno je aktivno i kontinuirano raditi na zaštiti ovih područja, jer su ugrožavajuci faktori veliki - intenzivna poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo”, izjavila je Duška Dimović, direktor programa WWF u Srbiji.

Prošle godine zahvaljujući aktivnostima WWF-a, u Dunavsko-karpatskom regionu, tri nova ramsarska područja uz Dunav upisana su na Ramskarsku listu.
Gornje Podunavlje
© Boris Erg Enlarge