WWF Karavan za živi Dunav na putovanju kroz Srbiju | WWF

WWF Karavan za živi Dunav na putovanju kroz SrbijuPosted on 28 June 2014
Karavan u Nisu
© WWF
Beograd, 28. jun 2014 – WWF je krenuo na dug put Karavanom za živi Dunav koji kroz regionalnu putujuću interaktivnu izložbu ukazuje na značaj vode kao prirodnog resursa, vodenih ekosistema i neophodnost zaštite i obnove vlažnih područja.

Povodom aktivnosti u okviru ovogodišnjeg Dana Dunava, Karavan za živi Dunav obilazi nekoliko gradova u Srbiji:
Niš, 27. jun - Trg Kralja Milana, od 10 do 19h
Beograd 28. i 29. jun - Ada Ciganlija (kod restorana Jezero), od 10 do 19h
Novi Sad 1. jul - Štrand, od 10 do 19h
Sombor 3. jul - Trg Svetog Đorđa, od 10 do 19h

Osim Srbije, Karavan će posetiti još 21 lokaciju u pet zemalja u regionu i to u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji do kraja leta 2015. Uz pomoć zanimljivih i interaktivnih edukativnih alata, ova inicijativa će ukazati na važnost vlažnih i plavnih područja za dobrobit ljudi i prirode u smislu odbrane od poplava, pružanja usluga ekosistema i slično.

Karavan je u Srbiji organizovan uz pomoć lokalnih partnerskih organizacija i udruženja i to Refugijum i NIDSB Josif Pančić iz Novog Sada, Prostor iz Niša, kao i Moj kanal i Poduna iz Sombora.

“Kako bi se jedinstvene vrednosti reke Dunav očuvale, neophodno je mudro i integralno upravljati njegovim slivom kroz povezivanje sektora vodoprivrede, zaštite prirode, šumarstva,poljoprivrede i energetike. WWF u regionu zajedno sa partnerima radi na zaštiti i očuvanju Dunava i njegovih pritoka, kao i jačanju uloge javnosti kroz edukaciju što zapravo i jeste cilj Karavana za živi Dunav. Pozivamo vas da posetite Karavan i na zanimljiv način naučite o Dunavu, živom svetu u njemu i značaju vodenih ekosistema za ljude”, izjavila je Duška Dimović, direktorka programa WWF-a u Srbiji.

Sam Karavan deo je šire regionalne inicijative za obnovu vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest zemalja Dunavskog sliva koju zajednički sprovode WWF i Coca-Cola sistem.

Duž Dunava regulacijom rečnog vodotoka za potrebe rečne plovidbe, poljoprivrede, eksploatacije šljunka i izgradnje brana u poslednjih 150 godina uništeno je 80 odsto prirodnih vlažnih područja, kao biološki najproduktivnijih staništa. Posledice su višestruke, među njima su smanjenje populacija riba, narušavanje staništa koja naseljavaju brojne vrste biljaka i životinja, pogoršanje kvaliteta voda, kao i smanjenje površina vlažnih staništa koje su prirodni rezervoari i značajno ublažavaju uticaj poplavnih voda.

„Ako bi se plavnim područjima vratila njihova prirodna uloga i kapacitet da zadržavaju vodu, bile bi obezbeđene dobrobiti za prirodu i ljude , poput prečišćavanja voda i ublažavanja efekte poplava, ekoturizma i zaštite biodiverziteta”, smatra Dimović.

U narednih sedam godina, zajednička inicijativa Coca-Cola sistema i WWF-a ima za cilj povećanje kapaciteta reke za 12 miliona m³ (4800 olimpijskih bazena) i obnovu više od 53 km² vlažnih staništa (veličine 7422 fudbalskih terena). Tom prilikom će u Srbiji će biti obnovljeni bare Semenjača i Šarkanj, kao i lokalitet Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje” uz Dunav.

Snimci sa današnjeg Karavana za živi Dunav se mogu preuzeti sa web portala www.infobiro.tv

Više informacija: Aleksandra Stamenković, e-mail: astamenkovic@wwfdcp.org, telefon: 069 103 0260

Karavan u Nisu
© WWF Enlarge
Karavan za zivi Dunav u Beogradu
© WWF Enlarge
Karavan za zivi Dunav u Beogradu
© WWF Enlarge