CITES - Novi posteri Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja | WWF

CITES - Novi posteri Ministarstva životne sredine i prostornog planiranjaPosted on 08 October 2009
Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih delova i derivata zaštićenih na osnovu zakona, potvrđenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.” - Član 94. Zakona o zaštiti prirode
© Martin Harvey
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije predstavilo je nove postere i posebnu internet prezentaciju posvećenu sprovođenju Konvencije o međunarodnoj trgovini zaštićenim vrstama flore i faune (Convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna). Cilj ovih aktivnosti je da se javnost upozna sa određenim odredbama CITES Konvencije i relevantnim nacionalnim zakonima koji regulišu promet, trgovinu i držanje zaštićenih vrsta divljih životinja i biljaka.
Ministarstvo izdaje dozvolu za uvoz, izvoz, unos, iznos ili tranzit biljnih i životinjskih divljih vrsta, njihovih delova i derivata zaštićenih na osnovu zakona, potvrđenih međunarodnih ugovora i opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava.” - Član 94. Zakona o zaštiti prirode
© Martin Harvey Enlarge
Primerke divljih vrsta životinja koje se drže u zatočeništvu, gaje ili kojima se obavlja trgovina suprotno propisanim uslovima , oduzima nadležni organ” - Član 92. Zakona o zaštiti prirode
© Martin Harvey Enlarge
Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo strogo zaštićenu, odnosno zaštićenu vrstu biljaka ili životinja ili uveze ili unese u Srbiju stranu vrstu biljaka ili životinja zaštićenu međunarodnim ugovorima i dokumentima, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.” - Član 265. Krivičnog Zakonika
© Martin Harvey Enlarge
Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne izvrši prijavu prekograničnog prometa zaštićenih divljih vrsta carinskoj službi ” - Član 125. Zakona o zaštiti prirode
© Martin Harvey Enlarge
Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje namerava da drži autohtone ili alohtone divlje životinje u zatočeništvu radi sopstvenih potreba ili prikazivanja javnosti u zoološkim vrtovima, akvarijumima, terarijumima ili sličnim prostorima, radi uzgoja, prodaje i kupovine, dužno je da pribavi dozvolu Ministarstva.” - Član 88. Zakona o zaštiti prirode
© Martin Harvey Enlarge
Oko 5.000 vrsta životinja i 28.000 vrsta biljaka nalaze se pod zaštitom Konvencije o kontroli međunarodne trgovine zaštićenim vrstama flore i faune (CITES)
© (c) Martin Harvey Enlarge