Podaci ukazuju na porast ilegalne trgovine slonovačom | WWF

Podaci ukazuju na porast ilegalne trgovine slonovačomPosted on 16 November 2009
Seized elephant tusks and severed tails on display
© WWFCARPO/Jengi
Kembridž, Velika Britanija: Ilegalna trgovina slonovačom, koja je u porastu od 2004. godine, naglo je skočila u 2009. godini, prema najnovijim podacima iz analize podataka o zapleni slonovače iz Informacionog sistema za trgovinu slonovačom (Elephant Trade Information System- ETIS).

ETIS je jedan od dva sistema CITES (Konvencia o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune) za praćenje slonova, kojim upravlja TRAFFIC, i on sadrži najveću količinu podataka o zaplenama slonovače i ostalih delova i derivata poreklom od slonova u svetu.

Analiza sprovedena pre 15. sastanka Konferencije članica CITES Konvencije (CoP15), zasnovana je na 14.364 podatka o zaplenama proizvoda od slona iz 85 zemalja ili teritorija počevši od 1989. godine, što je 2.000 podataka više nego što je korišćeno u prethodnoj analizi iz 2007. godine.

Znatan skok u 2009. godini odražava niz velikih zaplena slonovače i ukazuje na povećanost učešća organizovanih kriminih sindikata u ilegalnoj trgovini, što povezuje izvorne afričke države sa konačnim korisničkim tržištem u Aziji . Podaci ETIS ukazuju da su takvi sindikati postali znatno jači i aktivniji u poslednjoj deceniji.

Postoji veoma značajna korelacija između velikih domaćih tržišta slonovače u Aziji i lošeg sprovođenja zakona u Africi, što sugeriše da ilegalna trgovina slonovače najčešće prati put do destinacije gde se zakoni slabo sprovode i gde tržište funkcioniše bez regulatornih mehanizama.

Porast ilegalne trgovine slonovačom ukazuje na to da sprovođenje akcionog plana CITES za kontrolu trgovine slonovačom od afričkog slona (koji predstavlja glavni mehanizam za zatvaranje nezakonitih i divljih domaćih tržišta u Africi i Aziji) nije uspelo da promeni situaciju u poslednjih pet godina.

ETIS analiza je identifikovala Nigeriju, Demokratsku Republika Kongo i Tajland, kao tri zemlje koje su najviše umešane u ilegalnu trgovinu slonovačom. Ilegalna trgovina koja uključuje svaku od ovih država u više navrata je izdvojena kao prioritetna tema još od prve procene u 2002. godni, ali te destinacije i dalje predstavljaju vruće tačke u ilegalnoj trgovini u obliku izvora, skladišta i potrošača slonovače.

Još devet zemalja i teritorija- Kamerun, Gabon i Mozambik u Africi i Hong Kong, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan i Vijetnam u Aziji – identifikovane su kao važne tačke u nezakonitoj trgovini slonovačom. Kina i Japan, dve države koje su u 2008. godini bile odobrene destinacije za jednokratnu prodaju slonovače pod kontrolom CITES-a, suočavaju se sa konstantnom ilegalnom trgovinom od strane kineskih državljana sa sedištem u Africi. Dokazi ukazuju na rasprostranjenu umešanost kineskih državljana u inostranstvu u nezakonite nabavke slonovače, što predstavlja problem koji treba rešiti između ostalog i agresivnom inicijativom podizanja svesti u kineskim zajednicama koje žive u inostranstvu.

Rezultati su manje očigledni kod uticaja jednokratnih prodaja slonovače pod kontrolom CITES-a iz 1999. i 2008. godine.

Nakon prve prodaje, u junu 1999. godine, usledio je progresivni pad ilegalne trgovine slonovače u periodu od pet godina, bez dokaza koji sugerišu da je prodaja prouzrokovala povećanje ilegalne trgovine slonovače na globalnom nivou.

Nakon druge prodaje slonovače koja je odobrena od strane CITES-a krajem 2008. godine, rezultati nisu bili dovoljno jasni da ukažu na to da li je sama prodaja stimulisala povećanje tražnje ili se to jednostavno poklopio sa povećanjem ponude koja je već postojala poslednjih četri godina. Prikupljanje više podataka u narednom periodu razotkriće postojeće sumnje vezane za ovaj slučaj.

Seized elephant tusks and severed tails on display
© WWFCARPO/Jengi Enlarge
ETIS ivory trends
© TRAFFIC Enlarge