Opstanak vrsta zavisi od sastanka UN | WWF

Opstanak vrsta zavisi od sastanka UNPosted on 04 December 2009
Tuna for sale at the Tokyo Fish Market, Japan
Will all bluefin tuna end up like this?
© WWF
Rim, Italija - Sudbina određenih morskih vrsta - uključujući atlantsku tunu (Thunnus thynnus) - verovatno će biti odlučena sledeće nedelje , na predstojećsm skupu Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Panel stručnjaka FAO za morske vrste kojima se komercijalno trguje, sastaje se u ponedeljak da razmotri da li će preporučiti podršku za strožije propise o trgovini šest morskih vrsta – što predstavlja kritičan korak u prevenciji njihovog istrebljenja.

Pored atlantske tune (Thunnus thynnus), vrste koje se razmatraju su kostelj (Squalus acanthias), kučina (Lamna nasus), crveni i roze koral (Corallium rubum), čekićarka Sphyrna lewini i ajkula Carcharhinus longimanus.

Odluka panela o svakoj vrsti uticaće na ishod 15. Konferencije potpisnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES COP 15), u martu 2010. godine. Većina zemalja koje glasaju na CITES Konferenciji- a naročito one sa jakim sektorima za ribarstvo – oslanjaju se na FAO panel za savet o tome kako bi trebalo da glasaju.

CITES Konvencija, koja predstavlja međunarodni sporazum između vlada, radi na tome da obezbedi da međunarodna trgovina divljim vrstama ne ugrozi njihov opstanak u divljini, i obično nudi svoje naučne procene o svim predlozima koje primi. Međutim, regovajući na zahteve većih ribarskih nacija, napravljen je sporazum sa FAO da ta organizacija sprovede sopstvenu tehničku procenu predloga za komercijalnu trgovinu morskim vrstama.

"To je ključan sastanak koji bi mogao uticati na važne odluke o budućnosti ovih vrsta", rekla je Amanda Nikson, direktor programa za vrste WWF International. "Za svaku od vrsta o kojima se raspravlja ovde potrebno je uvesti jače restrikcije za trgovinu, jer je u većini slučajeva riblji fond već iscrpljen, a pogotovo u slučaju atlantske tune."

"WWF poziva na panel da podži ove predloge i da podstakne članice CITES Konvencije da omoguće ovim vrstama potreban oporavak."
Rome, Italy – The fate of valuable marine species – including Atlantic bluefin tuna – likely will be decided at an upcoming United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) meeting next week.


Tuna for sale at the Tokyo Fish Market, Japan
Will all bluefin tuna end up like this?
© WWF Enlarge