WWF poziva ministre na Konferenciji u Kopenhagenu | WWF

WWF poziva ministre na Konferenciji u KopenhagenuPosted on 14 December 2009
Kim Carstensen, Leader of the WWF Global Climate Initiative.
Kim Carstensen, Leader of the WWF Global Climate Initiative.
© Elma Okic / WWF
Apel je upućen ministrima koji pristižu na high-level segment Konferencije UN o klimatskim promenama u Kopenhagenu, da ne zaborave da je cilj ovog skupa spašavanje sveta od klimatske katastrofe.
WWF je pozvao ministre da usvoje zajedničku viziju gde će se porast temperature na globalnom nivou ograničiti na ispod dva stepena i stabilizovati na 1,5 stepeni.

"Da bi se smanjio rizik prekoračenja zacrtane granice od dva stepena, WWF predlaže da se bilo koje mere usvojene na ovoj konferenciji podvrgnu naučnom tunačenju najkasnije do 2015", rekao je Kim Karstensen, lider Globalne klimatske inicijative WWF.

"Ovo naučno tumačenje, ili pregled stanja, treba da bude deo ovog sporazuma, jer će biti indikator za uspešnost mera koje budemo sprovodili."

Stav WWF-a je da ishod Konferencije u Kopenhagenu treba da bude zakonski obavezujući za sve članice i da se sastoji od izmena Kjoto protokola, sa novim i adekvatnim ciljem za smanjenje emisija kod razvijenih zemalja. Takođe, potrebno je napraviti i Kopenhagen Protokol za uspostavljanje međunarodnog pravnog okvira o klimatskim akcijama u SAD i u zemljama u razvoju.

"Svaki sporazum o finansiranju treba da se pozabavi ne samo brzom početnom finansiranju, već mora i da nevede kako neposredna sredstva mogu da se koriste za stvaranje potrebnih kapaciteta i institucija da bi se efikasnije rukovalo sa rastućim nivoom finansiranja u narednim godinama.

"Sporazum takođe treba da detaljno navede nove izvore finansiranja, kao što su porezi na međunarodni aviotransport i izdavanje tzv. dozvola za zagađivače ugljenikom, ali potrebno je pojasniti kako i kroz koje institucije novac treba da se distribuira".

WWF smatra da postoji potreba da se uspostavi međunarodna metodologija za praćenje smanjenja emisije, kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju.

"Države članice moraju jasno da dokažu njihove stvarne redukcije, a podaci moraju da budu jasni i transparentni i moraju da budu u skladu sa dogovorenim međunarodnim standardima", rekao je Karstensen. "Opšti cilj mora da postavi osnovu za ishod koji će usmeriti svet na put ka budućnosti gde se globalna temperatura neće povećati za više od dva stepena."

Kim Carstensen, Leader of the WWF Global Climate Initiative.
Kim Carstensen, Leader of the WWF Global Climate Initiative.
© Elma Okic / WWF Enlarge