Sporaum iz Kopenhagena: polu-izrađen tekst i nejasan sadržaj | WWF

Sporaum iz Kopenhagena: polu-izrađen tekst i nejasan sadržajPosted on 19 December 2009
Mass 'Climate Shame' demonstration outside the Klimaforum temporary building, where all NGO's set up a new base after being denied further access to the Bella Centre.
Mass 'Climate Shame' demonstration outside the Klimaforum temporary building, where all NGO's set up a new base after being denied further access to the Bella Centre.
© WWF Richard Stonehouse
Kopenhagen, Danska – Pregovori na Konferenciji Ujedinjenih Nacija o klimi u Kopenhagenu bili su na ivici totalnog neuspeha i završili su se sa konačnim ishodom koji je preslab za vođenje ozbiljne borbe protiv klimatskih promena.

"Pregovori u Kopenhagenu su bili na ivici neuspeha zbog lošeg vođstva u kombinaciji sa neubedljivim nivoom ambicije", rekao je Kim Karstensen, vođa globalne klimatske inicijative WWF-a.

"Dobronamerne izjave i polovična zalaganja za zaštitu naše planete od klimatskih promena jednostavno nisu dovoljne za rešavanje krize koja zahteva potpuno novi vid saradnje bogatih i siromašnih zemalja".

U teoriji, političari širom sveta smatraju da je neophodno da se porast globalne temperature drži ispod 2 stepena. Međutim, mere koje su lideri razmatrali i predlagali rezultiraće porastom globalne temperature od 3 stepeni ili više, po procenama WWF.

"Milioni ljudskih života, stotine milijardi dolara i mnoštvo izgubljenih mogućnosti čine razliku između retorike i realnog delovanja protiv klimatskih promena."

Pažnja će sada biti posvećena pregovorima koji slede, gde treba da se razjasne detalji ovog često nejasnog sporazumua – ali i na pozitivniju notu, inicijativama zemalja, gradova, kompanija i zajednica koje su počele da grade privredu sa niskim nivoom emitovanja ugljenika.

WWF je analizirao ishode konferencije prateći 10 glavnih elemenata, i ovom analizom utvrđeno je da nijedan od ciljeva potrebnih za obezbeđivanje političke posvećenosti ka održavanju globalnog zagrevanje ispod 2 stepena nije kompletno ispunjen, iako su neki bili delimično ispunjeni.

Nacrt sporazuma iz Kopenhagena je daleko od pravno obavezujućeg okvira potrebnog za odlučnu akciju protiv klimatskih promena.

"Dogovor nam je bio potreban sada, ali u najboljem slučaju na novom dogovoru radićemo tek za pola godine", rekao je Karstensen.

"Ono što imamo nakon dve godine pregovora je polu-izrađen tekst nejasnog sadržaja. Osim mogućih izuzetaka kod zakonodavstva SAD i početka finansijskih tokova, nijedna od političkih prepreka za efikasnu akciju protiv klimatskih promena nije rešena. "

Nedostatak jasnoće ilustruje poziv za globalni vrhunac emisija "što je pre moguće", za razliku od poziva IPCC-a iz 2007. godine gde je postizanje najvišeg nivoa emisija predviđeno za 2017. godinu.

Obećanja o smanjenju emisija ostaju daleko manja od onoga što je potrebno, a analizom Sekretarijata UNFCCC ukazano je na nedostatak koji bi doveo do zagrevanja od 3 stepeni i bez razmatranja obimnih praznina.

"Mi smo razočarani, ali priča se nastavlja", rekao je Karstensen. "Građansko društvo je bilo vidno isključeno iz ovih konačnih pregovora, a to ste mogli osetiti pogotovo tokom poslednjih par dana u Kopenhagenu."

"Međutim, možemo da potvrdimo svetu da će WWF i drugi elementi građanskog društva i dalje biti angažovani u svakom koraku budućih pregovora."Mass 'Climate Shame' demonstration outside the Klimaforum temporary building, where all NGO's set up a new base after being denied further access to the Bella Centre.
Mass 'Climate Shame' demonstration outside the Klimaforum temporary building, where all NGO's set up a new base after being denied further access to the Bella Centre.
© WWF Richard Stonehouse Enlarge