Jolanda Kakabadse, novi predsednik WWF International | WWF

Jolanda Kakabadse, novi predsednik WWF InternationalPosted on 15 January 2010
“Environment and biodiversity are no longer subjects for conservationists and scientists only. They have to be treated by politicians with as much attention as an economic crisis or upcoming elections,” she said.
© WWF Elma Okic
Bivši ministar za životnu sredinu Ekvadora i istaknuti vođa kampanja, gđa Kakabadse počinje rad na novoj funkciji ovog meseca, posle razgovora o klimatskim promenama u Kopenhagenu, koji nisu doneli ono što je neophodno.

"Političari širom sveta moraju da shvate da je očuvanje životne sredine takođe njihova obaveza", rekla je Kakabadse koja je bila i predsednik IUCN.

"Životna sredina i biodiverzitet nisu više tema samo za naučnike i ljude koji se bave zaštitom prirode. Političari moraju da posvete ovim temama isto toliko pažnje koliko i ekonomskoj krizi ili predstojećim izborima ", rekla je ona.

Doprinos g-đe Kakabadse nije samo njeno bogato iskustvo u diplomatiji, koordinaciji i posredovanju, ona takođe donosi strast, nadu i zajedničku viziju čitavoj mreži WWF, koja se sastoji od stotina kancelarija širom sveta.

Preuzimajući funkciju predsednika WWF International, s tim i odgovornost nad najvišim organom za upravljanje organizacije, Kakabadse je rekla da će raditi na tome da se integriše i da donese zajedničku viziju i snagu WWF porodici.

"Velika moć WWF-a je da je činjenica da je organizacija bliska kako prirodi, tako i ljudima, i da je to pristup koji će se predložiti za rešavanje klimatske krize."

"Kao predsednik WWF, želim da doprinesem zbližavanju prirode i ljudi. Mi moramo da shvatimo da imamo samo jednu planetu i da svi delimo njen biodiverzitet i neverovatna prirodna bogatstva, i ako ne budemo zajedno radili na zaštiti istih, svi ćemo podjednako izgubiti. "

Osvrćujući se na pregovore o klimatskim promenama, ona je rekla da sada više nego ikada organizacije za očuvanje prirode, kao što je WWF, moraju da prenesu svoju poruku donosiocima odluka.

G-đa Kakabadse je poznata širom sveta za njenu izuzetnog ulogu u rešavanju ekoloških konflikata između različitih segmenata društva kao što su tvorci politike, industrija i socijalne grupe. Ona je ekološki šampion od 1979. godine, kada je kao suosnivač pokrenula uspešan NVO Fundacion Natura u Ekvadoru.
“Environment and biodiversity are no longer subjects for conservationists and scientists only. They have to be treated by politicians with as much attention as an economic crisis or upcoming elections,” she said.
© WWF Elma Okic Enlarge