Na skupu na Tajlandu države sa prirodnim arealom tigra i partnerske organizacije preuzele su nove obaveze ka očuvanju ove vrste | WWF

Na skupu na Tajlandu države sa prirodnim arealom tigra i partnerske organizacije preuzele su nove obaveze ka očuvanju ove vrstePosted on 29 January 2010
Indian tigers in the water
© Martin Harvey/WWFg
Kraljevska Vlada Tajlanda je bila domaćin sastanka. Tajlandski ministar životne sredine i prirodnih resursa Suit Khunkiti je ukazao na obaveze u Hua Hin Deklaraciji i pozvao druge države u kojima se prirodno nalazi areal tigra da takođe proprate poces očuvanja tigra koristeći konsolidovane tehničke preporuke koje su proizašle iz ranijih susreta u Katmanduu: "Dospećemo do najviših nivoa naših vlasti za podršku ”Godini Tigra” i skup šefova država u Rusiji posvećen očuvanju ove vrste. Udružimo se svi za očuvanje divljih populacija tigra. "

Tajland je preuzeo brojne nove obaveze na ovoj konferenciji:

• Proširenje svog SMART programa za patroliranje područja divljih životinja koji u zapadnom šumskom području (Western Forest Complex - WEFCOM) u Huai Kha Khaeng-Thung Yai.
• Pomoć susednim državama da vrate tigrove u prirodno staniše kad populacije tigrova u WEFCOM-u i Kaeng Krachan / Kuiburi postanu dovoljno velike da se koriste kao izvor novih primeraka
• Najava da će sredstva za Mrežu nadzornih organa za ugrožene divlje vrste -Asociacije jugoistocnih azijskih nacija (ASEAN Wildlife enforcement network) postati trajna stavka u budžetu

Sedam ministara, zajedno sa visokim delegacijama iz 13 država sa prirodnim arealom tigra, sastalo se sa najvećim svetskim stručnjacima za očuvanje divljih vrsta, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija i donatorskih institucija, kao što su Svetska banka, Globalna inicijativa za tigrove (Globan Tiger Initiative), WWF, Fond za očuvanje tigra (Save the Tiger Fund), Društvo za očuvanje divljih vrsta (Wildlife Conservation Society), USAID, FREELAND i TRAFFIC, da pojača aktivnosti na očuvanju divljih vrsta, ažurira nacionalne akcione planove i da predstave konkretne predloge za preokretanje trenda opadanja populacije tigra.

Predsednik Grupe Svetske banke Robert B Zoelik, koji je pokrenuo Globalnu inicijativu za tigrove (GTI) u junu 2008. godine, zajedno sa Smithsonian institutom, Globalnim finansijskim instrumentom za životnu sredinu (Global Environment Facility- GEF), i drugim partnerima, obratio se ministrima i delegacijama putem snimnjenog video zapisa, obećavajući podršku naporima država sa prirodnim arealom tigra i vođstvo ka održivom razvoju u Aziji: "Svetska banka je spremna da podrži regionalne projekte u državama sa prirodnim arealom tigra i da mobiliše donatorsku zajednicu da razvije inovativne finansijske instrumenate za podršku fondova za očuvanje tigra."

Prema najnovijim procenama, populacije divljih tigrova su pale na samo 3.200 jedinki u celom svetu (na početku prošlog veka svetska populacije divljih tigrova je brojala oko 100.000). GTI je jedan od pokretača posvećenosti Svetske banke ka novim strategijama koje održavaju ravnotežu pri ekonomskom razvoju uz očuvanje prirode, biodiverziteta i zaštite životne sredine.

Još jedan značajan događaj u Tajlandu je izjava premijera Vladmira Putina i Vlada Ruske Federacije, koji su zvanično objavili planove za održavanje skupa šefova država u Vladivostoku (Rusiji) u septembru.

Deklaracija iz Hua Hin-a odražava sporazum između država sa prirodnim arealom tigra da udvostruče napore na terenu kako bi se zaustavio pad populacija tigrova i da pomognu u obnavljanju staništa. Međunarodna donatorska konferencija za pomoć ovim državama planirana je kasnije ove godine da bi se povećala sredstva za integrisanu politiku za očuvanje vrste od izumiranja.

Majkl Baltzer, vođa Inicijative za tigrove WWF-a, kaže: "Oduševljeni smo ovim zračkom nade za tigrove koji predstavlja odlučnost država sa prirodnim arealom tigra da rade zajedno na udvostručavanju populacija divlih tigrova do 2022. godine. Nadamo se da će se obećanja pretvori u akcije u Vladivostoku."

Svih trinaest država preko koji se prostire areal tigra su učestvovale na skupu u Hua Hin-u, a to su: Bangladeš, Butan, Kambodža, Kina, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Mjanmar, Nepal, Rusija, Tajland i Vijetnam.

Indian tigers in the water
© Martin Harvey/WWFg Enlarge