Planovi izgradnje hidroelektrana ugrožavaju slovenski deo „Evropskog Amazona“ | WWF

Planovi izgradnje hidroelektrana ugrožavaju slovenski deo „Evropskog Amazona“Posted on 19 September 2017
Spasimo Muru, potpišite peticiju!
© WWF
Zagreb – WWF Adria i partnerske organizacije pokrenule su međunarodnu peticiju za očuvanje reke Mure u Sloveniji. Slovenija planira da izgradi osam hidroelektrana na više od 50 kilometara veoma vrednih rečnih staništa Mure što predstavlja ozbiljnu pretnju budućem UNESKO-ovom rezervatu biosfere, poznatijem kao „Evropski Amazon“, koji se prostire kroz Austriju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Srbiju.
 
WWF i partnerske organizacije poručuju da neće dopustiti uništenje reke Mure i pozivaju zainteresovane strane u Sloveniji i susednim zemalja da preduzmu mere i potpišu peticiju koja će biti predata Ireni Majcen, slovenskoj Ministarki zaštite životne sredine i prostornog planiranja.
 
„Odluka o izgradnji prve brane na Muri kod Hrastje-Mota je pred vratima. Ovaj projekat je samo pokretač za izgradnju sledećih sedam brana. Izgradnja osam hidroelektrana imala bi izuzetno negativan uticaj na Muru, koja je deo ekološke mreže Natura 2000 i dom osetljivih staništa ugroženih vrsta kao što su orao belorepan, crna roda i vidra. Mura je takođe reka u kojoj živi najviše vrsta riba u Sloveniji, a među njima su i veoma retke dunavske jesetre“, rekao je Arno Mol iz WWF-a.
 
Organizacije upozoravaju da plan izgradnje brana krši domaće i evropsko zakonodavstvo. Hidroelektrana Hrastje-Mota bila bi prva hidroelektrana tog tipa izgrađena na području Natura 2000 i predstavljala bi opasan presedan koji bi mogao da podstakne slične intervencije i na drugim veoma značajnim rekama u celoj Evropi. Jedinstvene prirodne reke, poput Mure u Sloveniji, postale su retkost u Evropi i trebalo bi da budu zaštićene za buduće generacije.
 
„Izveštajem o proceni uticaja na životnu sredinu prve planirane brane kod Hrastje-Mota utvrđeno je da bi izgradnja brane prouzrokovala prekomerne štetne uticaje na prirodu. Očekujemo da će izgradnja brane Hrastje-Mota, kao i ostalih sedam planiranih brana, biti odbijena od strane Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja“, poručila je Andreja Slameršek, koordinatorka kampanje „Spasimo Muru!“.
 
„Zahtevamo da politički lideri tretiraju reku i očuvana močvarna područja kao deo nacionalne bezbednosti, zdravlja i ekonomskog razvoja”, rekao je Stojan Habjanič, predsednik Udruženja „Moja Mura“. „Umesto što uništavaju našu Muru, koja je tako važna za prirodu i ljude u regionu, potrebno je raditi na alternativnim, ekološki prihvatljivim energetskim rešenjima koja već postoje”.
 
Izgradnja HE Hrastje-Mota imala bi nepovratne negativne posledice na austrijske, hrvatske i mađarske delove reke Mure, koji su takođe pod zaštitom mreže Natura 2000. Brana bi zaustavila slobodni protok reke i onemogućila migracije ugroženih vrsta riba. Zbog produbljivanja rečnog korita isušile bi se poplavne šume, rukavci i poljoprivredne površine, a zbog gubitka prirodnih područja koja zadržavaju velike vode, povećala bi se mogućnost poplava u nizvodnim zajednicama.
 
„HE Hrastje-Mota ne samo da ugrožava jedinstvena staništa i vrste u Sloveniji, već bi izazvala katastrofu i u susednim zemljama. Verujemo da ministarka Majcen to neće dopustiti“, istakao je Mol.
 
Prošle godine, slovensko Ministarstvo životne zredine i prostornog planiranja, uz snažnu podršku slovenske Vlade, nominovalo je slovenski deo Mure da postane deo budućeg UNESKO-vog pentalateralnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“, koji se proteže Austrijom, Hrvatskom, Mađarskom, Slovenijom i Srbijom. Planirana izgradnja hidroelektrana na reci Muri u suprotnosti je sa čvrstom željom Ministarstva i slovenske Vlade za pružanje međunarodne zaštite tom području.
 
„Apsolutno je besmisleno uništiti netaknuti rečni krajolik uz činjenicu da se trenutno troše milioni evra širom Evropske unije za obnovu rečnih područja, što se pokazalo kao najbolja zaštitna mera od poplava, koja ujedno omogućava i održivi razvoj lokalnih zajednica“, zaključio je Mol.
 
WWF zajedno sa svojim slovenskim i međunarodnim partnerima poziva ministarku Majcen da sačuva reku Muru i ne dopusti uništavanje prirodnih staništa, koja štite od poplava i predstavljaju temelj održivog razvoja regiona reke Mure.
 
Pomozite da se zaustavi plan izgradnje hidroelektrana potpisivanjem peticije - http://www.amazon-of-europe.com/rs/peticija2/
Spasimo Muru, potpišite peticiju!
© WWF Enlarge