Nevladine organizacije pozivaju Evropsku komisiju da ne menja Direktivu o vodama koja štiti evropske vodne resurse | WWF

Nevladine organizacije pozivaju Evropsku komisiju da ne menja Direktivu o vodama koja štiti evropske vodne resursePosted on 29 October 2018
#ProtectWater kampanja
© WWF
Preko 80 nevladinih organizacija pokrenulo je kampanju kojom pozivaju Evropsku komisiju da odbrani propis koji štiti vodne resurse poput reka, potoka, jezera, močvara i podzemnih voda.

Do sada je preko 100.000 Evropljana potpisalo peticiju protiv izmene Okvirne direktive o vodama i time poručilo Evropskoj komisiji da treba da odustane od revizije tog propisa i da umesto toga osigura bolje sprovođenje postojeće verzije. Takav odziv građana rezultat je kampanje #ProtectWater, koju su pokrenuli WWF i partnerske organizacije iz koalicije Living Rivers Europe, a u saradnji sa brojnim lokalnim nevladinim organizacijama.

Potpisivanjem peticije građani su se usprotivili izmeni Okvirne direktive o vodama, koju pojedine vlade žele da oslabe, a koja predstavlja najsnažniji alat kojim se osigurava zaštita i obnova evropskih reka, jezera i močvara za generacije koje dolaze.
 

Slatkovodni ekosistemi su najugroženiji na planeti, a situacija nije drugačija ni u Evropi. Čak 60% voda Evropske unije je u lošem stanju, jer države članice odobravaju njihovo iskorišćavanje na načine koji ostavljaju trajnu štetu -  izgradnjom brana i druge infrastrukture, te neodrživom poljoprivrednom proizvodnjom.
 
Kroz Okvirnu direktivu o vodama, države članice Evropske unije obavezale su se da će prestati sa takvom praksom i da će se „dobro stanje“ voda postići najkasnije do 2027. godine. Prvobitni rok postavljen za 2015. godinu odavno je prekoračen.

Okvirna direktiva o vodama osigurava efikasan pravni okvir za rešavanje glavnih pritisaka sa kojima se susreću naše vode, a zemlje članice moraju značajno intenzivirati svoje napore i finansiranje, kako bi se zacrtani ciljevi ostvarili do 2027. godine. Rezultata na poboljšanju stanja voda je malo, zbog čega pojedine vlade u okviru Evropske unije raspravljaju o tome kako da oslabe ovaj dokument, uvođenjem veće fleksibilnosti.

Neprihvatljivo je da umesto da se trudimo da poboljšamo stanje naših reka i jezera, pojedine vlade raspravljaju o tome kako da oslabe vitalnu zaštitu naših voda. Direktiva jeste ambiciozna i zahteva veliki angažman država, ali je jako dobra jer određuje smer kojim treba da idemo u  upravljanju i očuvanju naših vodnih resursa. Ako volite plivanje, veslanje, pecanje, šetnje uz prekrasne reke i jezera, ovo je akcija za vas! Dajte svoju podršku u kampanji za spas evropskih propisa, jer voda je nesto što se tiče svih nas. Ne smemo dozvoliti da reke i jezera umiru pred našim očima”, upozorava Irma Popović Dujmović iz WWF Adrije.
 
Svoj glas za zaštitu Okvirne direktive o vodama možete dati OVDE: http://www.wwfadria.org/kampanje/protect_water/ 

 
#ProtectWater kampanja
© WWF Enlarge
Staništa vodomara su ugrožena!
© WWF Adria Enlarge
#ProtectWater kampanja
© WWF Enlarge
"Da li ste videlu ovu vidru?!" Ako se oslabi Okvirna direktiva o vodama, staništa vidri mogla bi da nestanu!
© WWF Adria Enlarge