WWF u Srbiji | WWF

WWF u SrbijiWWF je u Srbiji prisutan od 2009. godine, kao deo Dunavsko-Karpatskog programa čije je sedište u Beču. Do sada smo u saradnji sa brojnim partnerima realizovali niz kampanja i projekata. Neki od njih su:

Projekti

Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava
Zaštita „Evropske linije života“
Parkovi Dinarskog luka
Partnerstvo za "Živi Dunav"

Kampanje

Sat za našu planetu
Arctic Home
Karavan klimatskih promena
Karavan voda