Pisma podrške | WWF

Pisma podrške rel=
Poster 2017
© WWF
Sat za našu planetu 2017 podržavaju:

1. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine Novi Sad

2. Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine

3. Grad Novi Sad, Gradonačelnik Novog Sada