Prijava za Sat za našu planetu | WWF

Prijava za Sat za našu planetuUključi se u "Sat za našu planetu"!

Dragi učesnici, ROK ZA PRIJAVU za Sat za našu planetu JE PRODUŽEN DO PETKA 23. marta 2018. godine do 17 časova.

Prijava

Da biste se prijavili za učestvovanje u ovogodišnjem Satu za našu planetu, molimo vas da to uradite na sledeći način:
  1. Preuzmite odgovarajući prijavni formular sa desne strane ove stranice. Ukoliko prijavljujete grad ili opštinu, molimo da preuzmete formular za gradove i opštine. 
  2. Popunite prijavni formular sa svim traženim podacima. Molimo obratite pažnju na napomene. Molimo promenite ime formulara da odgovara imenu vaše institucije, organizacije ili ustanove. 
  3. Pošaljite nam popunjen prijavni formular na e-mail adresu serbia@wwfadria.org
Molimo gradove i opštine širom Srbije da u prijavi obavezno navedu objekte na kojima će biti isključena dekorativna rasveta.

Ukoliko prijavljujete školu, vrtić ili fakultet, molimo vas da preuzmete formular za škole.Sve informacije možete pronaći u PDF dokumentu sa desne strane.

Ukoliko prijavljujete organizaciju civilnog društva molimo vas da preuzmete formular za OCD. 

Molimo vas da u prijavi obavezno navedete i pun naziv ostalih organizacija ili institucija sa kojima ćete zajedno obeležiti "Sat za našu Planetu" kako bismo i njih mogli da uvrstimo u spisak učesnika.


Veb baneri za vaš vebsajt i drugi digitalni materijali dostupni su na ovom linku: http://www.wwf.rs/wwf_u_srbiji/sat_za_nasu_planetu/materijali/


Zahvaljujemo se svim učesnicima na prijavi!
#Connect2Earth
#SatZaNasuPlanetu

Saznajte više o klimatskim promenama

  •  
	© WWF

    Uticaj klimatskih promena na divlje vrste životinja


Sat za nasu planetu u svetu