Dan Dunava 2013 pod sloganom „Aktivni za jesetre“ | WWF

Dan Dunava 2013 pod sloganom „Aktivni za jesetre“Posted on 28 June 2013
Dan Dunava 2013
© Coca - Cola
WWF se zalaže za zaštitu ugroženih jesetri i vlažnih područja duž Dunava

Beograd, 28. jun 2013 – „Aktiviraj se za jesetre“ je slogan ovogodišnjeg Dana Dunava, koji će 14 zemalja dunavskog sliva proslaviti u subotu, 29. juna. Centralna manifestacija u Srbiji će se održati u Beogradu na Zemunskom keju i to po deseti put u Srbiji.

U Srbiji se WWF pridružuje centralnoj proslavi Dana Dunava, koju organizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivede – Republička direkcija za vode i Coca-Cola Sistem. WWF je pripremio edukativni program za decu koji se sastoji od kviza znanja o Dunavu i dunavskim jesetrama za decu iz osnovnih škola i „Eksperimentarijuma“ – izvođenje niza zanimljivih eksperimenata sa vodom koji objašnjavaju osobine vode i njen značaj za život. WWF će takođe učestvovati na mužičkom festivalu „Regeneracija Dunava“ u Bačkom Monoštoru u okviru kojeg će otvoriti izložbu fotografija „Vodeni lavirint“ autora Silarda Kovača u cilju promovisanja značaja vlažnih staništa duž Dunava i budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere “Mura-Drava-Dunav”.

Veliki projekat obnove vlažnih staništa na području Mura-Drava-Dunav sproveden je na dva područja - u Specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“ u Srbiji i Parku prirode „Kopački Rit“ u Hrvatskoj. Oba područja su deo prostranog plavnog područja srednjeg toka Dunava koje prestavlja jedno od najplodnijih vlažnih područja. Tokom dvogodišnjeg projekta WWF je u saradnji sa upravljačima ova dva zaštićena područja, odgovornim institucijama i drugim organizacijama obnovio preko 500 ha vlažnih staništa koja su izuzetno značajna za ugrožene vrste, pre svega migratorne ptice močvarice.

“Nestankom plavnih područja uništena su biološki najproduktivnija staništa, znatno su smanjene i brojne usluge ekosistema kao što su odbrana od poplava, obezbeđivanje prirodnih resursa ili prečišćavanje vode. Zato je WWF, u partnerstvu s brojnim institucijama i organizacijama, pokrenuo inicijativu s ciljem obnove plavnih područja duž Dunava, kako bi se osigurala kritična staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva“, izjavila je Duška Dimović, direktor programa WWF za Srbiju. “Revitalizacijom područja u rezervatu Gornje Podunavlje obnoviće se prirodna staništa, i time pozitivno uticati na zaštićene vrste kao što su orao belorepan, patka njorka i brojne vrste čaplji“, rekla je Dimović.

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Neka od WWF-ovih dostignuća u slivu Dunava u poslednjih 12 meseci:

Kroz novi Life+ projekat, koji će trajati do septembra 2015. godine, WWF u Rumuniji i Bugarskoj radi na smanjenju prekomernog ribolova, glavnoj direktnoj pretnji po opstanak ugroženih dunavskih jesetri.

„U okviru projekta radimo sa ribarskim zajednicama, koje su najviše pogođene zabranom ribolova ali su i zanemarene, i podržavamo napore vlasti koje sprovode zabranu“, rekla je Juta Jarl, stručnjak za jesetre iz WWF-a.

Takođe, u Bugarskoj, trogodišnji projekat koji finansira Operativni program za zaštitu životne sredine Evropske unije (Environment Operational Programme) ima za cilj identifikaciju i zaštitu ključnih mrestilišta jesetri u bugarskom delu reke Dunav, pošto su ova značajna staništa i dalje uglavnom nepoznata i preti im uništenje zbog izgradnje hidroelektrana ili ekstrakcije šljunka. Projekat će takođe olakšati poribljavanje sa 50,000 mladica jesetri, uzgojenih iz genetski čistih zaliha dunavskih jedinki, kako bi podržale brojnost divljih populacija. Proletos je obavljena prva naučna ekspedicija za pronalaženje mrestilišta jesetarskih vrsta. S obzirom na to da se malo zna, od ključne je važnosti da se prikupe detaljnije informacije o lokacijama mrestilišta.

Sekretarijat Ramsar konvencije o zaštiti vlažnih staništa proglasio je tri nova prekogranična kompleksa vlažnih staništa duž reke Dunav čije je nominacije pripremio WWF. Upisivanje kompleksa jezero Calarasi – Srebarna, jezero Suhaia – ostrvo Belene i jezero Bistret – ostrvo Ibiša omogućiće potpunu zaštitu kolonija ptica koje se gnezde i hrane u Bugarskoj i Rumuniji.

Na sastanku visokih predstavnika Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPRD -International Commission for the Protection of the Danube River), predstavnici zemalja Dunavskog sliva uključujući Austriju, Bugarsku, Mađarsku, Rumuniju, Srbiju i Ukrajinu, usvojili su smernice za smanjenje štetnog uticaja budućih hidroelektrana na životnu sredinu. WWF i druge organizacije civilnog društva snažno su se zalagale tokom protekle dve godine kako bi ove smernice učinili prihvatljivim.

Tokom pete ekspedicije na Dunavu proveren je broj kolonija ptica u bugarskom i rumunskom delu reke. Rezultati će uskoro biti objavljeni. Međunarodni projekat zaštita kolonija malog vranca i njorke na ključnim područijima na Dunavu u Rumuniji i Bugarskoj se nastavlja.

Istraživanje za predstojeći projekat obnavljanja staništa u Mahmudiji u Delti Dunava u Rumuniji je u toku. Restauracija retkog žutog lokvanja u močvarama Parka prirode Persina u bugarskom deludonjeg toka Dunava je već započeta. U projekat je uključeno i obližnje jezero Kaikuša.

Ključne zainteresovane strane u regionu Delte Dunava su se složile da smanje potencijalne posledice klimatskih promena potpisivanjem Zajedničke deklaracije o proceni uticaja klimatskih promena u regionu Delte Dunava (Moldavija, Rumunija, Ukrajina) u martu 2013. godine u Izmailu, Ukraijina. Informativno-edukativna kampanja „Želimo da živimo u zdravom regionu!“ pokrenuta je u martu u 40 škola i ekoloških klubova iz regiona, sa ciljem edukacije nastavnika i učenika u Delti Dunava o klimatskiom promenama, biodiverzitetu regiona, ekološkom i vodenom otisku, i različitim problemima u zaštiti prirode.
Dan Dunava 2013
© Coca - Cola Enlarge
Pozivnica za Dan Dunava
© Coca-Cola Enlarge
Učenici u poseti lokalitetu revitalizacije vlažnih staništa "Štrbac" u Specijalnom rezervatu prirode "Gornje Podunavlje"
© WWF Enlarge
Specijalni rezervat prirode "Gornje Podunavlje"
© WWF Enlarge
Projekat o dunavskim jesetrama
© WWF Enlarge