Nastavljene aktivnosti na kreiranju wildlife turističke ponude u Nacionalnom parku Tara | WWF

Nastavljene aktivnosti na kreiranju wildlife turističke ponude u Nacionalnom parku TaraPosted on 18 April 2018
Učesnici radionice „Priprema biznis i marketing plana za wildlife turistički paket“
© WWF
Bajina Bašta - U Nacionalnom parku Tara održana je još jedna radionica u cilju kreiranja turističkog paketa zasnovanog na održivom posmatranju mrkih medveda i drugih divljih životinja, tzv. wildife turizmu. Nakon što je WWF prošle godine organizovao prvu u nizu radionicu na temu kreiranja widlife turizma visoke vrednosti i niskog uticaja na prirodu, kada su učesnicima predstavljeni njegovi principi i potencijali, ovoga puta fokus je stavljen na direktne korake u kreiranju samog turističkog paketa u NP Tara.

Radionici pod nazivom „Priprema biznis i marketing plana za wildlife turistički paket“, prisustvovali su predstavnici upravljača zaštićenog područja, turističkih agencija iz Bajine Bašte, udruženja sportova u prirodi, planinara, pružaoca smeštaja i aktivnosti izrade suvenira i kulinarskih časova, kao i drugi subjekti koji mogu da doprinesu što sadržajnijoj i kvalitetnoj turističkoj ponudi na Tari.

U Nacionalnom parku Tara radimo na kreiranju jedinstvenih turističkih ponuda za održivo posmatranje mrkog medveda od kojih dobrobiti imaju i priroda i ljudi, uz promovisanje mera zaštite i unapređenja staništa ove vrste, suživota medveda i ljudi, kao i potencijala za razvoj lokalnih zajednica kroz vidove održivog turizma.

Avanturisti žele da prate trend ’živi lokalno’, što podrazumeva da se na odabranoj destinaciji povežu sa domaćinima, da nešto nauče i doprinesu mestu koje posećuju. Zato će turistička ponuda obuhvatiti posmatranje medveda i drugih divljih životinja, aktivnosti na zaštiti prirode, učešće u pravljenju sopstveniih suvenira i u časovima pripreme tradicionalne hrane“, kaže koordinatorka projekta u Srbiji, Vesna Maksmović.

Na radionici su predstavljeni marketinški koraci koji garantuju uspeh prodaje turističkog paketa, način izrade biznis plana i određivanja troškova svake pojedinačne aktivnosti kako bi se odredila cena celokupnog turističkog paketa, uzimajući u obzir i promotivne odnosno marketinške troškove.

Widlife turizam je posebno značajan za lokalne zajednice u zaštićenim područjima, jer pruža mogućnost direktne zarade od turističkog paketa. Meštani učestvuju u njegovom kreiranju, a kasnije i u njegovoj realizaciji. Prednost ovog vida turizma je ta što se posebna pažnja posvećuje zaštiti prirode, ali i činjenica da veći procenat od zarade ostaje lokalnoj zajednici, za razliku od masovnog turizma kada najveći profit ostaje turističkim agencijama.

„Ako sve zainteresovane strane razumeju konkurentno tržište wildlife turizma, one će same najbolje da shvate koje su im mogućnosti za razvoj uspešnih turističkih proizvoda, kao i koje zahteve treba da ispune prema međunarodnim turoperaterima koji šalju goste u Srbiju. Uspešni turistički proizvodi zahtevaju obučene i osnažene lokalne aktere, što predstavlja ključnu investiciju u procesu kreiranja turističkog paketa, a to je upravo ono što WWF radi“, dodaje Maksimović.
 
„Ne ostavljaj trag“

U okviru kreiranja jedinstvene turističke ponude koja je zasnovana na principima održivog turizma, a posebna pažnja usmerena na zaštiti prirode, WWF je na Tari održao i obuku „Ne ostavljaj trag“ („Leave No Trace“ - LNT). U pitanju je obrazovni program koji je nastao još 1991. godine u Sjedinjenim Američkim Državama kao odgovor na sve veću potrebu da zaštićena područja postignu odgovarajuću ravnotežu između očuvanja prirodnih i kulturnih resursa i pružanja kvalitetne usluge rekreacije u prirodi.
 
Učesnici ove obuke bili su čuvari prirode i lovočuvari JP „Nacionalni park Tara“, planinari Planinarskog kluba „Tara“ i predstavnici Udruženja sportova u prirodi „Green Bear“.  Fokus obuke stavljen je na sedam principa kojima se izbegava ili maksimalno umanjuje uticaj čoveka na prirodne reruse, a istovremeno osigurava pozitivno iskustvo boravka u prirodi za sve posetioce. Svi učesnici su dobili međunarodno priznate sertifikate koji potvrđuju da mogu samostalno da praktikuju LNT principe i obučavaju druge osobe, uključujući i domaće i strane turiste.

Sedam principa „Leave No Trace“ obuke podrazumevaju sledeće veštine: 

1. Planirajte i pripremite se unapred
2. Putujte i kampujte na čvrstim površinama
3. Pravilno odložite otpad
4. Ostavite ono što nađete
5. Umanjite uticaj logorske vatre
6. Poštujte divlje biljke i životinje (wildlife)
7. Budite obzirni prema drugim posetiocaima
 
 
Učesnici radionice „Priprema biznis i marketing plana za wildlife turistički paket“
© WWF Enlarge
Učesnici treninga "Leave no trace"
© Vesna Maksimović (WWF) Enlarge
Odlaganje hrane u prirodi
© Vesna Maksimović (WWF) Enlarge
Pravljenje logorske vatre
© Vesna Maksimović (WWF) Enlarge
Učesnici radionice
© WWF Enlarge