WWF Adria objavila priručnik za interpretaciju živog sveta | WWF

WWF Adria objavila priručnik za interpretaciju živog svetaPosted on 20 July 2018
Interpretacija prirode nas usmerava da angažujemo posetioce da se vežu za prirodu i da je štite
© Marko Slapnik
WWF – Svetska organizacija za prirodu u Nacionalnom parku Tara sprovodi projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, u okviru kojeg želi posetiocima da pruži jedinstveno turističko iskustvo koje podrazumeva interpetaciju jedinstvene prirode Tare.

Početkom maja 2017. godine u Nacionalnom parku Tara zajedno sa Parkovima Dinarida – mrežom zaštićenih područja Dinarida i u saradnji sa upravljačima nacionalnih parkova Tara i Biogradska gora (Crna Gora), WWF je organizovao obuku za interpretaciju živog sveta, sa posebnim naglaskom na interpretaciju mrkog medveda.

Interpretacija prirode, kao način komunikacije, posetiocima otkriva mnoga značenja prirodne i kulturne baštine zaštićenih područja. U interpretacijskom dijalogu, umesto samo informacija, posetioci dobijaju nova znanja, iskustva, povezuju se sa prirodom i žele da je štite. Ovaj vid predstavljanja prirodnih i kulturnih bogatstava ne podrazumeva samo šetnju ili razgovor, već i mnogo drugih delatnosti sa zajedničkim ciljevima, između ostalih i postizanje boljeg odnosa posetilaca sa prirodom.

Priručnik, koji su razvili konsultanti iz Slovenije sa dugogodišnjim iskustvom u interpretaciji prirode, možete preuzeti sa desne strane ove stranie. Priručnik se može koristiti i u drugim zaštićenim područjima radi dopunjavanja turističkih ponuda.

Projekat „Posmatranje medveda“ koji WWF Adria sprovodi u Nacionalnom parku Tara deo je šire inicijative praćenja populacije mrkog medveda i uspostavljanja ekoloških koridora u regionu, ali i odlična mogućnost za interpretaciju mrkog medveda u zaštiti prirode u nacionalnim parkovima.

Projektom se promoviše suživot ljudi sa medvedom kao preduslov zaštite prirode, ali i kreiranje potencijala za sve zainteresovane koj uključivanjem u turističku ponudu žele da na odgovoran način promovišu mrkog medveda u lokalnoj zajednici.
 
Interpretacija prirode nas usmerava da angažujemo posetioce da se vežu za prirodu i da je štite
© Marko Slapnik Enlarge
Mrki medved
© NP Tara Enlarge