Povratak risa u evropske šume | WWF

Povratak risa u evropske šumePosted on 11 June 2020
11. jun je Međunarodni dan risa
© Gauthier Saillard - WWF Luchs Kampagne
Povratak risa u evropske šume je proces koji napreduje sporo, ali sigurno. U ovom trenutku, preko 9000 odraslih jedinki risa luta kroz Evropu.

Ovaj broj uliva nadu aktivistima za zaštitu prirode da će jednog dana ove lepe i stidljive mačke ponovo pronaći svoje stanište u srcu evropskih šuma. Međutim, u našem regionu koji obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju Srbiju, Severnu Makedoniju i Kosovo*, živi manje od 200 jedinki, od kojih je oko 40 balkanski ris, jedina preživela grupa ove podvrste evroazijskog risa.

Međunarodni dan risa, koji se obeležava 11. juna, ustanovljen je sa namerom da skrene pažnju javnosti na aktuelan problem njegovog očuvanja u Evropi. Kroz mnogobrojne projekte i inicijative, WWF radi na povećanju svesti o ugroženom i strogo zaštićenom risu, ali i na informisanju lokalne zajednice o tome kako ljudi i ova divlja vrsta mogu živeti u skladu sa prirodom. Povratak risa omogućen je kroz strogu zaštitu i brojne projekte, ali i dalje predstavlja goruću temu među onima koji zagovaraju njihov povratak, i onima koji se tome protive.

Ris prelazi velike udaljenosti da bi pronašao hranu i partnera za parenje, krećući se ogromnim teritorijama na oko 400 kvadratnih kilometara. Kako bi neometano lutao i prelazio mnoge državne granice, ris zavisi od gustih šuma, te je stoga neophodna snažna evropska saradnja koja će omogućiti povratak evroazijskog risa i očuvati njegovo stanište.

U Sloveniji i Hrvatskoj ris se smatra ugroženom vrstom i zaštićen je nacionalnim i međunarodnim propisima koji uveliko utiču na upravljanje populacijama risa. Pored medveda i vuka, ris predstavlja važan deo evropskog identiteta i veoma je važno sprovoditi promene koje će omogućiti suživot ljudi i divljeg sveta u istom regionu.  
Pored evroazijskog risa (Lynx lynx), koji je najveći ris na svetu, u Evropi živi i iberijski ris (Lynx pardinus), vrsta koja se može naći samo na Pirinejskom poluostrvu.


*Imenovanje je bez predrasuda na poziciju ili status te u skladu s UNSCR 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova
 
11. jun je Međunarodni dan risa
© Gauthier Saillard - WWF Luchs Kampagne Enlarge