Ugrožene vrste | WWF

Ugrožene vrste rel=
(Anodorhynchus hyacinthinus)
© Staffan Widstrand / WWF
Iako su naučnici dosad opisali tek oko dva miliona vrsta, procenjuje se da Zemlju nastanjuje između pet i sto miliona različitih vrsta. Ova neverovatna biološka raznovrsnost naše planete ne samo da obogaćuje naše živote, već je i neophodna za naš opstanak. Naučite više o nekim od različitih vrsta i što mi možemo da učinimo da bi osigurali njihov opstanak.

Na web stranicama WWF-a nalazi se spisak određenih vrsta koje su kategorisane kao globalni prioriteti ili kao regionalni/lokalni prioriteti.
 
Globalni prioritet: Neke vrste su vrste globalnog prioriteta i označene su crvenom zvezdicom *
 
Regionalni / lokalni prioriteti: Naš rad je usmeren na neke vrste na regionalnom i lokalnom nivou.

Mere u zaštiti vrsta su potrebne ugroženim vrstama čiji opstanak nije osiguran isključivo štićenjem njihovog staništa.

WWF usmerava svoje aktivnosti ka zaštiti prioritetnih vrsta koje su posebno važne ili za ekosistem u kojem žive…

* Vrste koje čine ključan deo lanca ishrane
* Vrste koje pomažu regeneraciji i stabilnosti staništa
* Vrste koje osiguravaju širi raspon i potrebe očuvanja

Ili za ljude.

* Vrste važne za zdravlje i način života lokalnih zajednica
* Vrste koje se ekonomski iskorištavaju
* Vrste koje su deo kulturnog identiteta neke zemlje.

Ove vrste podeljene su u dve kategorije:

Harizmatične vrste – ikonične životinje koje omogućavaju podizanje svesti u javnosti i stimulišu aktivnosti i finansiranje za zaštitu na višem nivou.

Vrste na koje utiče naš otisak – vrste čije su populacije primarno ugrožene zbog neodrživog korišćenja, lova, seče drveća ili ribolova.

Kad bi se očuvale ove vrste, omogućila bi se i zaštita mnogih drugih vrsta koje dele isto stanište i/ili čiji je opstanak ugrožene zbog istih faktora.
U vremenu koje je vama potrebno da pročitate ovu stranicu, jedna vrsta će izumreti. Sutra u ovo vreme sledećih 150 – 200 vrsta će nestati zauvek. A do ovog vremena iduće godine još njih preko 50 000.

Ova alarmantna brzina izumiranja je 100 do 1000, a možda čak i 11 000 puta veća od očekivane prirodne brzine.

Svaka četvrta vrsta sisara na svetu je ugrožena i preti joj izumiranje u bližoj budućnosti. Isto važi i za svaku osmu vrstu ptice, svaku petu vrstu morskog psa, svaku četvrtu vrstu zimzelene biljke i svaku treću vrstu vodozemca.

Razlozi opadanja populacija vrsta u prirodi su većinom posledica ljudskih aktivnosti. Zemlja koju koristimo za životni prostor, hranu, odeću, stanovanje, gorivo; stvari koje kupujemo i otpad koji proizvodimo – sve to doprinosi glavnim razlozima gubitka vrsta:

* Gubitak staništa
* Neodrživ promet i trgovina
* Slučajni ili uzgredni ulov
* Klimatske promene
* Invazivne vrste
* Zagađenje
* Sukob ljudi i životinja


Saznajte više...