50 godina | WWF

50 godinaOd samih početaka, kada se okupila grupa predanih entuzijasta i zaljubljenika u prirodu, WWF je izrastao u jednu od najvećih i najrespektabilnijih svetskih organizacija za zaštitu prirode koju podržava čak pet miliona ljudi i aktivna je u više od stotinu zemalja na pet kontinenata.

Tokom tog vremena, usmerenje WWF-a napredovalo je od lokalnih aktivnosti usmerenih na pojedinačne vrste i njihova staništa do ambiciozne strategije očuvanja biološke raznovrsnosti i postizanja održivog razvoja širom sveta.

Evolucija WWF-a

Povodom proslave pola veka postojanja, WWF se prisetio najvećih uspeha. Izdvajaju se samo najvažniji od mnogobrojnih uspeha– rad sa širokim spektrom partnera, uključujući naučnike, upravljače zaštićenih područja, lokalne zajednice, vlade, druge organizacije za zaštitu prirode i poslovni sektor – koji su postignuti i koji i dalje teže svetu u kome ljudi žive u skladu sa prirodom. Ovde izdvajamo samo prikaz kroz decenije, a detaljnije o svim godinama pročitajte ovde.

1960-e

U prvoj deceniji postojanja WWF je prikupio više od 5,6 miliona dolara – veliku količinu novca za 1960-e.

Uzimajući u obzir tadašnja naučna saznanja taj novac raspodeljen je kao podrška za 356 projekata vezanih za očuvanje životne sredine širom sveta, poput istraživanja divljih vrsta, edukacije ili borbe protiv krivolova. Mnoge životinje i staništa na čijem očuvanju su tada započete aktivnosti postale su simboli zaštite prirode i još uvek čine osnovni deo WWF-ovog rada. Popularni pozivi za prikupljanje sredstava takođe su prvi put doveli zaštitu prirode i životne sredine u centar pažnje javnosti.

1970-e

Iako je WWF tokom sedamdesetih godina ostao fokusiran na očuvanje vrsta i staništa, taj se pristup polako počeo menjati.


Umesto pružanja više ili manje ad hoc podrške individualnim projektima, WWF je počeo davati podršku projektima u zaštiti prirode koji su obuhvatali cele biome ili vrste na njihovim arealima rasprostranjenosti.

Kao sastavni deo rada, WWF je pojačao saradnju sa vladinim sektorom i međunarodnim sporazumima iz oblasti zaštite životne sredine i na taj način počeo je da se bavi osnovnim pretnjama po životnu sredinu.

1980-e

Do svoje 20. godišnjice WWF je pomogao pri uspostavljanju i upravljanju zaštićenim područjima na pet kontinenata pokrivajući 1% površine Zemlje, time doprinoseći kontinuiranom opstanku velikog broja vrsta.

Mada su dotadašnja dostignuća bila impresivna, organizacija je shvatila da su samo zaštićena područja i nastojanja ljudi zaposlenih u zaštiti prirode veoma važni, ali nažalost nedovoljni. S proširenom prisutnošću na svetskoj sceni te pokretanjem sopstvenih projekata WWF je počeo promovisati ideje svojih osnivača: zaštita je u interesu ljudi i treba se integrisati sa razvojem umesto da sa razvojem bude u sukobu. Ovi koncepti dali su temelje održivom razvoju, filozofiji koja sada prožima zaštitu, razvoj, te čak i korporativne strategije.

1990-e

Tokom 90-ih proširilo se prihvatanje stavova o globalnim vezama između životne sredine, ljudskih aktivnosti i ljudske dobrobiti, kao i o vrednosti biološke raznovrsnosti i pretnjama od klimatskih promena.


Ovi problemi bili su jasno istaknuti u misiji WWF-a iz 1990. godine, koji su od tad oblikovali rad organizacije na terenu i u području zakonodavstva. Nastavljajući sa pomakom od projekata baziranih u pojedinim zemljama prema ciljanijem i integralnijem pristupu, WWF je razvio globalnu strategiju zaštite prirode koja je usmerila napore na najugroženije svetske ekoregione u šest ključnih područja – vrste, šume, zaštitu marinskih i slatkovodnih ekosistema, klimatske promene i toksične hemikalije. Uz dugogodišnju povezanost sa tradicionalnim partnerima u zaštiti prirode, WWF je počeo da aktivnije uključuje poslovni sektor i nove partnere sa ciljem promovisanja održivog upravljanja prirodnim resursima.

2000-e

Početkom 21. veka WWF je znatno razvio svoje ambicije ciljajući na transformacijske promene koje vode ka dugotrajnoj zaštiti, održivom razvoju i održivim stilovima života.


U cilju zaštite biološke raznovrsnosti i smanjenja ekološkog otiska, organizacija se oslanja na zajedničku snagu i stručnost svoje svetske mreže kako bi uspostavila nova partnerstva koja integrišu zaštitu na terenu, ključne elemente zakonodavstva, promovisanje i strateški angažman privatnog sektora. Ovi napori prvenstveno su usmereni na vrste i staništa koja su od svetskog značaja, uključujući prostrana područja poput Arktika, životinje i biljke od značaja za njihova staništa i ljude, kao i rešavanje globalnih izazova poput klimatskih promena i donošenja održivosti na svetska tržišta. Problemima klimatskih promena bavi se i globalna akcija WWF-a „Sat za našu planetu”.

 
© naturepl.com/Anup Shah / WWF
Sumatranski orangutan (Pongo abelii) u nacionalnom parku Gunung Leuser, Sumatra, Indonezija.
© naturepl.com/Anup Shah / WWF
 
© Daily Mirror
Glavna stranica časopisa "Daily Mirror", izdanje 9. oktobra 1961. godine. Ovo "šokantno izdanje" pojavilo se par nedelja nakon uspostavljanja WWF (26.09.1961).
© Daily Mirror
 
© naturepl.com /Francois Savigny / WWF
Snežni leopard (Panthera uncia)
© naturepl.com /Francois Savigny / WWF
 
© WWF?
15 kvadratnih metara tropskih prašuma nestane svaki minut.
© WWF?