Indeks žive planete | WWF


 
© Staffan Widstrand

Indeks žive planete

Raznovrsnost živog sveta na planeti smanjuje se šokantnom brzinom. Veličine populacija kičmenjaka koje se mere indeksom žive planete (LPI) smanjile su se za više od pola u tek nešto više od 40 godina.

LPI, kojim se mere trendovi u hiljadama populacija sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca i riba širom sveta, pokazuje da je između 1970. i 2012. godine došlo do smanjenja od 58 odsto. Ako se takav trend nastavi, do 2020. godine moglo bi doći do smanjenja od dve trećine.
 

 rel=
LPI INFO
© WWF
LPI za 2016. godinu temelji se na zapisima o veličini populacija tokom vremena za:
•            4.658 praćenih populacija za 1.678 kopnenih vrsta
•            3.324 praćene populacije za 881 slatkovodnu vrstu
•            6.170 praćenih populacija za 1.353 morske vrste
 
Informacije o tome koje su pretnje dostupne su za oko trećinu populacija koje se smanjuju. Glavne pretnje tim populacijama su gubitak i uništavanje staništa, kao na primer promena namene površine za potrebe širenja poljoprivrede, zatim prekomerna ekspoatacija vrsta, poput neodrživog ribarstva.

Populacije kopnenih vrsta smanjile su se za 38 odsto između 1970. i 2012. godine. Veći deo kopnene površine Zemlje sada je izmenjen od strane čoveka, što je ostavilo veliki uticaj na raznovrsnost živog sveta. Međutim, zaštićena područja prekrivaju 15,4 odsto kopnene površine Zemlje, što je najverovatnije usporilo pad indeksa za kopnene vrste u poređenju sa indeksima za slatkovodne i morske vrste.

LPI za slatkovodne vrste najviše se smanjio, čak za 81 odsto između 1970. i 2012. godine. Glavne pretnje su im gubitak i uništavanje staništa, na primer zbog izgradnje brana kao i zbog prekomerne eksploatacije vode.

Populacije morskih vrsta smanjile su se za 36 odsto između 1970. i 2012. godine. Do najvećeg smanjenja LPI-ja za morske vrste došlo je između 1970. i kasnih osamdesetih godina, a trend se nakon toga stabilisao. Prekomerni ribolov je najčešća pretnja, a iako sad određeni segmenti ribarstva pokazuju znakove oporavka zahvaljujući snažnijim merama upravljanja, većina ribljeg fonda koji najviše doprinosi globalnom ulovu riba sad se ili prekomerno lovi ili je već u potpunosti izlovljena.

Za više informacija : Living Planet Index