Izveštaj o živoj planeti 2014 | WWF


 
© WWF / ESA

Izveštaj o živoj planeti

Izveštaj o živoj Planeti (Living Planet Report) je vodeća, svetska, naučno utemeljena analiza o zdravlju naše planete i o uticaju ljudskih aktivnosti na nju. Imajući u vidu da imamo samo jednu planetu, WWF veruje da čovečanstvo može napraviti bolje izbore kako bi zaštitili prirodu, doprineli razvoju društva i ekonomije na duge staze.


Najnovije izdanje Izveštaja o živoj planeti (LPR) nije ni najmanje optimistično. Ono što je najuočljivijeje Indeks žive planete (Living Planet Index), koji pokazuje da je kod 10 000 predstavnika populacija sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca i riba njihov broj drastično opao za 52 odsto od 1970. godine.

Drugim rečima, za manje od dve ljudske generacije, populacije kičmenjaka su se dvostruko smanjile. U pitanju su živa bića koja čine tkivo ekosistema koji omogućavaju život na Zemlji – i ona su barometer onoga što mi činimo planeti Zemlji koja je naš jedini dom.

Čovek ignoriše njihov nestanak na sopstvenu štetu.
Koristimo prirodne resurse kao da imamo više od jedne planete na raspolaganju i na taj način ugrožavamo sopstvenu budućnost. Zaštita prirode i održivi razvoj treba da idu ruku-pod-ruku. Ovde nije reč isključivo o zaštiti biodiverziteta i staništa, već i o opstanku samog čovečanstva. Bez obzira na to gde se na planeti nalazimo, mi svi zavisimo od hrane, pijaće vode i čistog vazduha.

Stvari izgledaju toliko zabrinjavajuće da je možda teško zamisliti pozitivnu budućnost, ali to nije i nemoguće. Sam problem leži u nama samima, jer čovek svojim delanjem nanosi štetu prirodi, te je i rešenje problema u promeni naših navika. Moramo se pobrinuti da generacije koje dolaze izgrade budućnost u kojoj će ljudi živeti u skladu sa prirodom, a ne protiv nje.

Svi smo povezani! I samo zajedno imamo mogućnost da stvorimo rešenja koja će sačuvati ovu planetu.
 
© NASA
Naslovna strana Izveštaja o živoj planeti 2014
© NASA
 
© NASA
© NASA

“Potrebno je da se lideri zemalja aktiviraju i počnu da razmišljaju globalno; kompanije i potrošači moraju da prestanu sa neograničenim korišćenjem prirodnih resursa”. 

Marko Lambertini, generalni direktor WWF-a

Partneri u izradi Izveštaja o živoj planeti

Londonsko zoološko društvo
Osnovano je 1826. godine i predstavlja organizaciju koja se bavi naučnim radom, zaštitom prirode i obrazovanjem. Misija društva jeste zaštita i promocija zaštite životinjskih vrsta i njihovih staništa. Društvo vodi Londonski zoološki vrt i Park divljih životinja Whipsnade, sprovodi naučna istraživanja na Zoološkom Institutu i uključeno je aktivnu zaštitu na terenu širom sveta.


Mreža za globalni ekološki otisak (Global Footprint Network - GFN)
GFN promoviše održivu ekonomiju razvijajući metodu određivanja Ekološkog otiska, metodu kojom može da se izmeri održivost. Zajedno sa svojim partnerima, mreža koordiniše naučna istraživanja, razvija metodološke standarde i snabdeva donosioce odluka obimnim proračunima, koji im mogu pomoći da ekonomiju svoje zemlje razvijaju u granicama zemljinog kapaciteta.

Mreža za vodeni otisak (Water Footprint Network - WFN)
Mreža za vodeni otisak je dinamična platforma koja povezuje zajednice zainteresovane za održivo, jednako i efikasno korišćenje vode.