Indeks žive planete | WWF


 
© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Indeks žive planete

Trenutno stanje globalnog biodiverziteta je lošije nego ikad. Prema Indeksu žive planete populacije kičmenjaka su se prepolovile za poslednjih 40 godina.
Indeks žive planete (Living Planet Index – LPI), koji prati populacije više hiljada kičmenjaka, pokazuje pad od 52 odsto između 1970. i 2010. Drugim rečima, broj sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca i riba se širom sveta prepolovio za poslednjih 40 godina. Ovo je znatno veći pad populacija nego u prethodnim merenjima jer je korišćena nova metodologija.
 
© WWF
Kliknite za uvećanje infografike
© WWF
Broj jedinki kopnenih vrsta je opao za 39 odsto od 1970. do 2010. i ovaj trend se nastavlja. Najveće pretnje po nestanak vrsta su lov i gubitak staništa nastali usled ljudskog faktora – korišćenje zemlje za potrebe poljoprivrede, urbani razvoj i proizvodnju energije.

Indeks žive planete za slatkovodne vrste pokazuje pad od 76 odsto. Glavne pretnje po ove vrste su gubitak staništa, zagađenje i invazivne vrste. Promene nivoa vode usled izgradnje brana i navodnjavanja imaju veliki uticaj na staništa slatkovodnih vrsta.

Broj jedinki morskih vrsta je opao za 39 odsto između 1970. i 2010. godine. U periodu između 1970. i sredine '80-ih godina se desio najveći pad populacija, nakon čega je usledio period stagnacije, a potom opet nedavno pad populacije. Najveće smanjenje se može videti u tropskim predelima i u Južnom okeanu – vrste čija brojnost naročito opada su morske kornjače, ajkule i migratorne vrste morskih ptica poput albatrosa lutalice.