Izveštaj o životu na planeti 2018 | WWF

What would you like to search for?

IZVEŠTAJ O ŽIVOTU NA PLANETI 2018: Postignimo više!

ŠTA JE IZVEŠTAJ O ŽIVOTU NA PLANETI?

Izveštaj o životu na planeti najvažnija je publikacija WWF-a, a objavljuje se svake dve godine. Reč je o sveobuhvatnoj studiji svetske biološke raznovrsnosti i zdravlja planete. Ovogodišnji Izveštaj o životu na planeti je dvanaesto izdanje i donosi naučne dokaze o onome što nam priroda neprestano ponavlja: neodržive ljudske aktivnosti dovode ekosisteme, zaslužne za život na Zemlji, do ivice propasti!

Ovaj izveštaj donosi niz indikatora, poput indeksa žive planete (LPI) koji objavljuje Londonsko zoološko društvo (ZLS), a koji upućuju na hitnu promenu globalnog sporazuma za prirodu i ljude i postavljanje jasnih i ambicioznih ciljeva, mera i pokazatelja kako bismo preokrenuli razorni trend gubitka biološke raznovrsnosti koji trenutno negativno utiče na jedinu planetu koju svi zovemo domom.

PREUZMITE IZVEŠTAJ PREUZMITE SAŽETAK IZVEŠTAJA

IZVEŠTAJ O ŽIVOTU NA PLANETI U MEDIJIMA

Vest o novom Izveštaju o životu na planeti objavljena je u mnogim medijima.

KRATKE ČINJENICE IZ IZVEŠTAJA O ŽIVOTU NA PLANETI

DA LI STE ZNALI?

 • Na svetskom nivou, ukupna vrednost usluga koje nam priroda pruža je oko 125 biliona američkih dolara.

 • Tokom 20. veka slatkovodne vrste riba imale su najveći stepen izumiranja među kičmenjacima.

 • Skoro 200 miliona ljudi zavisi od koralnih grebena kao zaštite od olujnih udara i talasa.

 • Kišne šume se smanjuju – u samo 50 godina nestalo je skoro 20% Amazonske prašume.

 • U poslednjih 50 godina prosečna globalna temperatura rasla je 170 puta brže od prirodnog rasta.

 • Najmanje 70% novih lekova, koji su nastali u poslednjih 25 godina, došlo je iz prirodnih izvora.

 • Od 1950. godine, skoro 6 milijardi tona ribe i ostalih proizvoda iz ribarstva izvađeno je iz svetskih okeana.

 • Procenjuje se da 90% morskih ptica u svom probavnom sistemu ima delove plastike.

ZA MANJE OD 50 GODINA, BROJ KIČMENJAKA SMANJIO SE ZA 60%.

KAKO MOŽETE DA POMOGNETE?

DELUJTE ZA PLANETU

 • Budi održiv – bilo da upotrebljavaš manje plastike, smanjuješ bacanje hrane ili kupuješ ekološke i održive proizvode, svojim izborom možeš da doprineseš pozitivnoj promeni

 • Podigni svoj glas kao potrošač i kao građanin – upotrebi svoj glas kako bi podstakao kompanije i vlade da se zauzmu za održive politike i prakse

 • Širi znanje – dobrim primerom brige za našu planetu podstakni svoju porodicu i prijatelje da ti se pridruže

Zajedno možemo biti generacija koja će naš odnos prema promeniti na bolje.

ŠTA JOŠ MOGU DA UČINIM?

ŠTA RADI WWF?

NAŠ ZADATAK

Naša misija je da zaustavimo degradaciju okoline na našoj planeti i izgradimo budućnost u kojoj će ljudi živeti u harmoniji sa prirodom. Cilj nam je da osiguramo produktivnost i otpornost najvažnijih ribljih fondova i okeanskih ekosistema, kao i poboljšanje života i biološke raznovrsnosti; opstanak ugroženih vrsta u divljini i njihov oporavak; unaprediti i održavati celovitost naših najvažnijih šuma i njihovu dobrobit za ljude; osigurati slatkovodne ekosisteme i protok vode za prirodu i ljude; učiniti globalni pomak prema budućnosti u kojoj je emisija ugljen - dioksida niska, a klima stabilna; te održivi prehrambeni sistemi koji štite prirodu i osiguravaju sigurnost snabdevanja hranom.

PRIJAVITE SE NA NAŠE NOVOSTI

MI SMO PRVA GENERACIJA KOJA IMA JASNU SLIKU O VREDNOSTI PRIRODE I OGROMNOM UTICAJU KOJI IMAMO NA NJU. MI SMO VEROVATNO I POSLEDNJA GENERACIJA KOJA MOŽE PREOKRENUTI OVAJ NEGATIVNI TREND.