Šta znači skraćenica WWF? | WWF

Šta znači skraćenica WWF? rel=
WWF logo - evolucija
© WWF
Kada je osnovan, 1961. godine, WWF je na engleskom jeziku bila skraćenica za "World Wildlife Fund" ili na srpskom "Svetski fond za zaštitu divljih životinja", ali taj naziv je u kasnije izmenjan.

Kako se organizacija razvijala tokom 70-ih i 80-ih godina, tako je WWF proširivao delokrug aktivnosti u cilju očuvanja celokupne životne sredine, a ne samo pojedinih vrsta (kao odraz međusobne povezanosti svih živih stvari). Iako smo nastavili da koristimo dobro poznate inicijale, tokom 80-ih godina naš zvaničan naziv je postao "WWF - World Wide Fund for Nature" ili "Svetska organizacija za prirodu" (izuzev u Severnoj Americi gde je prvobitan naziv zadržan).

Sve češće se u različitim državama i jezicima WWF koristi pod jednostavnim nazivom “WWF” kako bi se izbegle zabune i dvosmislenosti. Za gotovo 5 decenija, WWF je postao jedna od najvećih i najuglednijih nezavisnih svetskih organizacija za očuvanje prirode.

Sa više od pet miliona pristalica na svih pet kontinenata, WWF ima predstavništva u više od 90 zemalja i možemo slobodno da tvrdimo da smo odigrali ključnu ulogu u razvoju međunarodnog pokreta za očuvanje prirode. Počevši od 1985. godine, WWF je uložio više od jedne milijarde američkih dolara u više od 13,000 projekata.

Svi ovi projekti i aktivnosti igraju važnu ulogu u kampanji čiji je cilj da se zaustavi ubrzana degradacija ekosistema na Zemlji, kao i da se podstaknu njeni stanovnici da žive u većoj harmoniji sa prirodom.

WWF je od male grupe entuzijasta posvećenih divljim životinjama prerastao u globalnu mrežu koja ima podršku ljudi iz svih sfera života, koji, kao i WWF, brinu o dobrobiti naše planete.