Dinarski luk | WWF


 
© © Wild Wonders of Europe /Milan Radisics / WWF

Parkovi Dinarskog luka

WWF je početkom 2012. godine započeo projekat “Parkovi Dinarskog luka” kojim želi da stvori savez parkova prirode i nacionalnih parkova na području Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Kosova (UNSCR 1244/99), Albanije, Slovenije i Makedonije. Projekat u trajanju od tri godine finansiraju Ministarstvo spoljnih poslova Norveške i MAVA fondacija.

Regionalna platforma zaštićenih područja

Prvi i glavni cilj ovog projekta je stvaranje platforme zaštićenih područja kroz povezivanje svih parkova u regionu Dinarskog luka. Predviđene petodnevne konferencije o parkovima, koje će se održavati krajem svake projektne godine, pomoći će upravljačima i višim službenicima pojedinih parkova da se upoznaju sa svojim kolegama u regionu, razmene planove upravljanja i primere dobre prakse, i da planiraju buduću saradnju.

U planu su i studijska putovanja po regionu, čime će zaposleni iz parkova imati bolji uvid u stanje u drugim parkovima. Projektni tim će pružiti tehničku podršku onim parkovima koji se odluče na zajednički projekat sa nekim drugim parkom iz regiona, a koordinacioni tim projekta služiće kao poveznica svih parkova u mreži. Najznačajnije vrednosti parkova i zaštićenih područja unutar mreže biće istaknute na promotivnim materijalima i web stranici pripremljenim za bolju promociju Parkova Dinarskog luka.

Izgradnja kapaciteta za mrežu parkova

Nacionalni i parkovi prirode u svim zemljama Dinarskog luka većim delom, ili čak u potpunosti, zavise od državnih finansija. Zbog toga će unutar ovog projekta biti održan niz radionica i treninga.

S obzirom na to da su sve zemlje koje učestvuju u projektu, ako ne već članice, onda na pragu da postanu članice Evropske unije (EU), organizovaćemo niz radionica i studijskih putovanja o Natura 2000, kao i o ulozi i načinu upravljanja zaštićenim područjima u EU.

Zemlje Dinarskog luka već su sada svojom lepotom, kulturom, geografskim položajem i biološkom raznovrsnošću turistička atrakcija. Ipak, očekuje se da će Parkovi Dinarskog luka biti još jedan magnet za turističke agencije. Omogućićemo upravljačima zaštićenih područja da se upoznaju sa Evropskom poveljom za održivi turizam EUROPARC federacije, kao i praktičnoj primeni u našem regionu. Organizovaćemo radionice za radnike turističkih agencija, kao i nekoliko studijskih putovanja u kojima će ne samo turistički radnici, već i novinari iz regiona, saznati više o lepotama parkova i njihovoj biološkoj raznovrsnosti.

Kroz projektne aktivnosti, zaposleni u zaštićenim područjima imaće prilike da se upoznaju sa radom EUROPARC federacije, sa iskustvom i stručnošću upravljača zaštićenih područja u Evropi, kao i najnovijim pristupima i saznanjima iz područja upravljanja zaštićenim područjima.


Parkovi Dinarskog luka kao brend

Svojim prirodnim i kulturnim vrednostima, Dinarski luk ne zaostaje za Karpatima, Alpima ili bilo kojim drugim poznatim svetskim ekoregionima. Kada već stvaramo mrežu parkova Dinarskog luka, zašto ne stvoriti brend koji bi pritom naš region stavio na nivo najpoznatijih svetskih turističkih odredišta?

Uz pomoć web stranice, brošura i raznih sredstava komunikacije, i na kraju velikom reklamnom kampanjom, nastojaćemo da od Parkova Dinarskog luka napravimo brend koji će u regionu i šire biti prepoznat do 2015. godine. Razvićemo saradnju sa turističkim ministarstvima i agencijama i pronaći način kako najbolje promovisati brend Parkova Dinarskog luka.