Big Win Dinarskog luka | WWF

Big Win Dinarskog luka„Dinaric Arc Big Win“ je inicijativa koju su 29. maja 2008. godine zajednički potpisali ministri zaduženi za pitanja zaštite životne sredine i zaštite prirode iz šest zemalja. Svečanost potpisivanja dokumenta upriličena je tokom 9. konferencije članica Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (CBD COP 9) održane u Bonu.

Predstavnici vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Slovenije objavili su nameru proglašenja 13 novih zaštićenih područja i povećanja devet postojećih. Takođe, najavili su pokretanje niza aktivnosti u cilju jačanja postojećih zaštićenih područja, poput vrednovanja efikasnosti upravljanja, i razvoja planova upravljanja i poslovnih planova. Dogovorili su se da ojačaju međusobnu saradnju u sprovođenju ovih obveza. Svaka od šest vlada pripremila je i nacionalni popis aktivnosti za podršku sprovođenja ciljeva CBD Programa rada na zaštićenim područjima. Krajnji cilj Inicijative je da se uspostavi dobro upravljana i reprezentativna mreža zaštićenih područja koja se prostire kroz šest zemalja Dinarskog luka, i pruža praktičnu osnovu za dugoročnu saradnju koja omogućuje dobit lokalnoj i nacionalnoj ekonomiji.
 
© DAE
Big Win je potpisan u Bonu 29. maja 2008. godine
© DAE
 “Big Win Dinarskog luka” ukratko

Među važnijim preuzetim obvezama, Albanija će povećati površinu svojih zaštićenih područja za barem 40.000,00 hektara, dok će Bosna i Hercegovina uspostaviti tri nova zaštićena područja u središnjoj planinskoj regiji.

Hrvatska će ojačati upravljanje u pet morskih zaštićenih područja i uspostaviti dva nova kopnena parka, dok će Crna Gora osnovati dva kopnena i tri nova morska parka, i izvršiti harmonizaciju svoje zakonske regulative za zaštitu prirode sa propisima EU.

Srbija će uspostaviti jedno novo zaštićeno područje i jedno povećati u prekogranični rezervat.

Slovenija je pristala da poveća svoju mrežu zaštićenih područja u dinarskom delu za 2,5 posto, i pružiće pomoć ostalim zemljama u regionu po pitanju određenih tipova zaštićenih područja.

Šest zemalja se takođe obvezalo na sprovođenje vrednovanja efikasnosti upravljanja svojim sistemom zaštićenih područja, kao i na saradnju i razmenu iskustava u upravljanju zaštićenim područjima na regionalnom nivou.