Partnerstvo za “Živi Dunav“ | WWF

Partnerstvo za “Živi Dunav“Pored toga što su središta biodiverziteta, vlažna područja pružaju brojne pogodnosti i usluge, uključujući vodu za piće, zaštitu od poplava, uklanjanje nutrijenata, drvo, biomasu, turizam i rekreaciju, hranu, dom za ribe i ptice močvarice.

Uprkos tome, Dunav koji je druga po veličini reka u Evropi, je u poslednjih 150 godina izgubio 80% svojih plavnih i vlažnih područja. Neki od glavnih uzroka su izgradnja brana, ekstrakcija sedimenta i pregrađivanje u cilju korišćenja hidropotencijala, poljoprivreda, urbani razvoj, odbrana od poplava i plovidba.

Kao posledica toga, brojnost populacija riba se naglo smanjila, dok su poplave dostigle razarajuću snagu. Kvalitet vode je opao. Očuvanje i obnova ovih vrednih plavnih i vlažnih područja ima višestruke dobrobiti kako za ljude, tako i za prirodu.

Ovo je glavni razlog zašto su WWF i Coca-Cola sistem uspostavili novo sedmogodišnje partnerstvo kako bi obnovili vitalna plavna i vlažna područja duž Dunava i njegovih pritoka.

Cilj partnerstva je da se do 2020. godine obnovi područje čiji je vodni kapacitet 12 miliona m3, što je red veličine 4800 punih olimpijskih bazena.

Predviđeno je ponovno povezivanje nekadašnjih plavnih područja sa rečnim sistemom otvaranjem nasipa i brana, zadržavanjem vode na plavnim područjima uz saradnju sa lokalnim vlastima i zainteresovanim stranama. Istovremeno, biće pokrenut regionalni pokret u cilju očuvanja i obnove vlažnih područja, kao i adekvatno upravljanje vodnim tokovima (good water stewardship).

Projekti restauracije planirani su u Srbiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj, kao i u Austriji.

Ovo je najveći jedinstveni program u Evropi koji je Coca-Cola fondacija do današnjeg dana podržala. Coca-Cola sarađuje sa WWF-om od 2007. u cilju očuvanja slatkovodnih resursa širom sveta, ali i kako bi unapredila održivo korišćenje vode u svom poslovanju postavljanjem ambicionznih globalnih ciljeva. 
 

Novi život bare Semnjače: rad na restauraciji u SRP Gornje Podunavlje

PARTNERSTVO ZA ŽIVI DUNAV

  • Cilj je očuvati i vratiti prirodi 12 miliona m3 vode (što predstavlja red veličine 4800 punih olimpijskih bazena) i 53 km² vlažnih staništa do 2020. godine
  • Projekti će se sprovoditi u šest zemalja: Austriji, Mađarskoj, Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj
  • Coca-Cola fondacija je obezbedila 4.4 miliona dolara kako bi se u narednih sedam godina revitalizovala uništena plavna područja u dunavskom basenu.