Restauracija vlažnih područja | WWF

Restauracija vlažnih područjaZahvaljujući sedmogodišnjem partnerstvu, obnoviće se vlažna područja u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Bugarskoj i Rumuniji.

U Srbiji će biti obnovljen rukavac/mrtvaja Bestrement na području Specijalnog rezervata prirode “Gornje podunavlje” duž Dunava. Ovo područje deo je budućeg UNESCO Prekograničnog rezervata biosfere “Mura-Drava Dunav”. Obnova ovog područja će poboljšati vodni režim tokom cele godine i time postaviti dobre osnove za razvoj ekoturizma.

U Rumuniji će transformisane močvare nekadašnjeg močvarnog ribnjaka Garla Mare ponovo biti spojene sa prirodnim tokom Dunava. Osim ekološkedobrobiti, ovo obnavljanje će biti korisno i za ljude jer će obezbediti zadržavanje vode (retenciju) što je ključno za prevenciju od poplavai obezbediće zemljište za održivo korišćenje kao što su ispaša ili pčelarstvo.

U Mađarskoj i Hrvatskoj obnavlja se Barcs-Stara Drava mrtvaja, koja je nekadašnji drugi po veličini meandar i prirodno jezero na levoj obali reke Drave. Ovo predstavlja relativno jednostavan i finansijski povoljan način za poboljšanje ekološkog statusa vlažnih područja i šuma, kao i za razvoj ekoturizma.

Obnavljanje 30 kilometara dugačkog staništa duž Dunava u Bugarskoj obezbediće bolje uslove zaštite za 6 ugroženih vrsta riba, a doprineće i poboljšanju procesa samoprečišćavanja vode.

Duž obale Drave u Hrvatskoj pet rukavaca biće obnovljeno kako bi se poboljšala prirodna dinamika reke i staništa, ublažili rizici od poplava, stvorile mogućnosti za razvoj ekoturizma i rekreaciju.

Jezero Neusiedler u Austriji predstavlja jedinstveno stanište zbog karakterističnog sastava vode. Projektne aktivnosti doprineće očuvanju karakterističnog “mineralnog jezera” i njegove jedinstvene flore i faune, a imaće pozitivan uticaj i na razvoj lokalnog turizma i održive poljoprivrede.