WWF Karavan za živi Dunav | WWF

WWF Karavan za živi DunavWWF i Coca-Cola će raditi na stvaranju regionalnog pokreta u cilju zaštite i obnove vlažnih područja. Turneja “Karavan za živi Dunav” počinje u Srbiji na Dan Dunava, 29. juna 2014. u Beogradu. Specijalna putujuća izložba će obići preko 25 lokacija u Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj do kraja leta 2015.

Prvi Karavan za živi Dunav WWF-a i Coca-Cola je već povezao lokalne zajednice širom regiona u periodu od 2011. do 2013. godine. Edukativna putujuća izložba prolazi kroz pet zemalja dunavskog sliva.

Saznajte kada Karavan za živi Dunav dolazi u vaš kraj i igrajte igricu “Sačuvaj reku”. (USKORO)